,

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Sesja Rady Miejskiej w Barczewie ON-LINE

Październik 24, 2017 11:00 - 18:00

Dnia 24 października 2017r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (Il piętro), odbędą sie obrady XLV/2017 sesji Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad sesji;
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie;
  5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nadrzecznej 2, Zielonej 4, Zielonej 6, Warmińskiej 39 i Warmińskiej 41 w Barczewie na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Barczewo;
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11(7)14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 16 grudnia 2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie;
  7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025;
  8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;
  9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartołtach Wielkich;
  10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach z filią w Barczewku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w
  Łęgajnach z filią w Barczewku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach;
  11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo;
  12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat; 13. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenia oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
  14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym we wsi Nikielkowo;
  15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
  16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026;
  18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na rok 2017;
  19. Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady;
  20. Interpelacje i zapytania radnych;
  21. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;
  22. Odpowiedzi;
  23. Informacja o prowadzonej kontroli i efektach segregacji odpadów komunalnych;
  24. Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych
  25. Sprawozdanie dotyczące oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie za 2016 rok;
  26. Sprawy różne i wolne wnioski;
  27. Zamknięcie obrad XLV/2017 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Szczegóły

Data:
Październik 24, 2017
Czas:
11:00 - 18:00
Strona internetowa:
https://www.youtube.com/channel/UCwHyrPMM-ft98t13lSTUXHg/live

Organizator

Urząd Miejski w Barczewie
Możliwość komentowania Sesja Rady Miejskiej w Barczewie ON-LINE została wyłączona