,

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Sesja Rady Miejskiej – ONLINE

Czerwiec 26, 2018 11:00 - 18:00

Dnia  26 czerwca 2018r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu

https://www.youtube.com/channel/UCwHyrPMM-ft98t13lSTUXHg/live 

Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady LIV/2018 sesji Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie;
 5. Przyjęcie protokołu z obrad LIII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu ogólnego korzystania z terenów rekreacyjnych położonych na Zalesiu“;
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z okazjonalnego miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Zalesiu“
 9. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Barczewo;
 10. Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Barczewo;
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI(246)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2017 r.;
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 13. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo;
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem;
 15. Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania z budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
 16. Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium;
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2017 rok;
 18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata
  2018-2028;
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok;
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Lechowi Janowi Nitkowskiemu;
 22. Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej
 23. Interpelacje i zapytania radnych;
 24. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;
 25. Odpowiedzi;
 26. Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz turystów w okresie wakacyjnym;
 27. Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego plaży miejskiej w Zalesiu, ośrodków turystycznych i agroturystycznych;
 28. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za II kwartał 2018 roku;
 29. Sprawy różne i wolne wnioski;
 30. Zamknięcie obrad LIV/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Maciejewski

Szczegóły

Data:
Czerwiec 26, 2018
Czas:
11:00 - 18:00
Strona internetowa:
https://www.youtube.com/channel/UCwHyrPMM-ft98t13lSTUXHg/live
Możliwość komentowania Sesja Rady Miejskiej – ONLINE została wyłączona