OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ

, 14.05.2019

7. edycja konferencji OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ odbędzie się 23 maja 2019 r.
w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25).

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z Warmii i Mazur, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy
a  przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla 2 grup językowych w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.

Zgłoszenia na konferencję do dnia 17 maja 2019 r.

Mailowo na adres: p.puza@warmia.mazury.pl

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

lub telefonicznie: 89 512 51 82

Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii
i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi wydarzenia są Dziennik Elbląski, Gazeta Olsztyńska, Truso TV oraz portal internetowy portel.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w   ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020

Możliwość komentowania OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ została wyłączona

Uwaga Przedsiębiorcy !

, 10.05.2019

Uwaga Przedsiębiorcy !

Burmistrz Barczewa zaprasza na spotkanie dotyczące zwolnień z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących inwestycje

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji odbędzie się 22 maja o godzinie 1300 w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego
w Barczewie
.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Obsługi Przedsiębiorcy
tel. 89 514 84 39 wew. 54.

Możliwość komentowania Uwaga Przedsiębiorcy ! została wyłączona
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 283