Granty na wydarzenia aktywizacyjne oraz integracyjne

, 29.10.2018

Szanowni Państwo, LGD Południowa Warmia  ogłosiła konkurs dzięki któremu jest możliwość uzyskania dofinansowania na organizację imprez  jako formę wydarzeń aktywizacyjnych oraz integracyjnych, które będziecie chcieli realizować od marca do końca sierpnia 2019r.

Można otrzymać dofinansowanie od 5 tys. do 15 tyś. Przy czym dofinansowanie jest do 95% a wkład własny może być niefinansowy.

Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od 5 listopada 2018 do 19 listopada 2018 roku, z tym, że nabór w ostatnim dniu naboru, tj. 19 listopada 2018 roku do godziny 12:00.

Jednocześnie informuję, że w dniu 29.10.2018 r. o godzinie 16:30 w Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach (Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd) odbędzie się spotkanie szkoleniowo informacyjne.

Udział w w/w spotkaniu daje możliwość uzyskania punktów w trakcie oceny złożonych wniosków.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem:

http://poludniowawarmia.pl/page/8_2018_ga

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00. W ostatni dzień naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 674 04 85, 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

 

Możliwość komentowania Granty na wydarzenia aktywizacyjne oraz integracyjne została wyłączona

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ DO ANALIZY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI PARKINGÓW P+R W OLSZTYNIE I JEGO OBSZARZE FUNKCJONALNYM

, 26.10.2018

9

Analiza lokalizacji parkingów P&R – konsultacje społeczne

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji parkingów Park&Ride (P&R). Konsultacje dotyczą lokalizacji parkingów w całym Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyn (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Stawiguda, Dywity, Jonkowo, Purda i Gietrzwałd).

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii o lokalizacji parkingów, ich wyposażeniu i działaniach, które mogą zachęcić Państwa do korzystania z nich.

Poniżej załączona jest ankieta konsultacyjna. Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 16 listopada 2018 r. Ankieta jest dostępna również w formie interaktywnej (Google Forms – pod tym adresem oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie. Tam też prosimy składać wypełnione ankiety papierowe; skan ankiety można wysłać również na adres konsultacje@lpw-consulting.pl. Termin składania/wysyłania ankiet upływa 16 listopada 2018 r.

W związku z konsultacjami odbędzie się również spotkanie warsztatowe, którego celem jest poznanie Państwa szczegółowych opinii o lokalizacji parkingów. Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2018r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala konferencyjna Urzędu, II piętro)

Wszelkie pytania związane z konsultacjami proszę kierować na adres konsultacje@lpw-consulting.pl.

 

Do pobrania:

– Ankieta konsultacyjna

ankieta_mof_olsztyn_parkingi_zalacznik

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ DO ANALIZY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI PARKINGÓW P+R W OLSZTYNIE I JEGO OBSZARZE FUNKCJONALNYM została wyłączona

Podziękowanie Proboszczowi Marki Paszkowskiemu

, 18.10.2018

Dnia 18 października Władze Barczewa gościły Księdza Proboszcza Parafii św. Anny i św. Szczepana, który otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo wyznaniowe. Pan Lecha Jan Nitkowski Burmistrz Barczewa wręczył list gratulacyjny oraz pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy !!!

Możliwość komentowania Podziękowanie Proboszczowi Marki Paszkowskiemu została wyłączona
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 268