„Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”

, 5.02.2019

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”. Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 15 lutego 2019r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) dokumentację fotograficzną dotyczącą osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (do 10 zdjęć);
b) opis kandydata (maks. jedna strona formatu A4, minimalna czcionka
nr 12), sporządzonego na komputerze;
c) zawierać oświadczenie wskazane w ust. 5.

Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mail aniol.sukcesu@barczewo.pl

Wersję papierową przesłać/dostarczyć należy na adres Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Do wersji papierowej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną
(na płycie CD/DVD, pendrive).

Wszelkie koszty przygotowania i przesłania zgłoszeń ponoszą zgłaszający,
a materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo, z dopiskiem:
„Anioł Sukcesu” i podaniem kategorii do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Zarówno w przypadku przesyłki listownej jak i zgłoszenia w wersji elektronicznej liczy się data wpływu.

Zgłaszający winien podać adres do korespondencji oraz adres osoby nominowanej w celu dostarczenia zaproszenia do udziału w Gali Anioła Sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem „Anioła Sukcesu w Gminie Barczewo”

Możliwość komentowania „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” została wyłączona

Dotacje do wymiany pieców, dociepleń budynków w programie „Czyste Powietrze”

, 30.01.2019

Wznowiono nabór wniosków w rządowym programie „Czyste powietrze”. Właściciele domków jednorodzinnych mogą uzyskać pomoc  od 7 do 53 tys. zł. W ramach tej kwoty można m.in.:
-wymienić piec,
– docieplić budynek
– wymienić okna i drzwi,
– zainstalować kolektory słoneczne,
– ogniwa fotowoltaiczne,
– pompę ciepła lub wentylację z odzyskiem ciepła.

Dotacja może też objąć (do określonych kwot): audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz analizę ornitologiczną i chiropterologiczną (dotyczącą nietoperzy).

Na największe wsparcie nawet na 90 proc. dotacji, mogą liczyć najubożsi, osoby u których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł miesięcznie.

W gospodarstwach domowych, w których dochód  przekracza 1600 zł, można uzyskać bezzwrotną pomoc, nie większą niż 30 proc. inwestycji. Dodatkowo można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę. Warunkiem pomocy finansowej  to przeprowadzenie inwestycji
w przeciągu dwóch lat. Minimalny koszt kwalifikowany inwestycji to 7 tys. zł.

Dodatkowo w programie mogą wziąć udział osoby dopiero budujące dom, które dysponują pozwoleniem budowlanym.

Natomiast szans na wsparcie nie ma właściciel czy współwłaściciel domu, w którym wydzielono np. trzy mieszkania lub znajduje się lokal usługowy
o powierzchni większej niż 30 proc. całego domu.

Mieszkańcy Naszej Gminy z wnioskiem o wsparcie muszą wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.
W sprawach Programu „Czyste Powietrze”  zapraszamy do kontaktu telefonicznego 89 522 02 20.

Więcej informacji o projekcie „Czyste powietrze” możecie Państwo znaleźć na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Andrzej Maciejewski

Burmistrz Barczewa

Możliwość komentowania Dotacje do wymiany pieców, dociepleń budynków w programie „Czyste Powietrze” została wyłączona

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

, 29.01.2019

Zachęcam organizacje pozarządowe z terenu Gminy Barczewo do aplikowania
o dofinansowanie na realizację zadań z zakresu m.in. pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej oraz ekologii i ochrony zwierząt.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego w roku 2019.

Więcej informacji na temat warunków konkursu, rodzajów zadań, wysokości środków finansowych uzyskacie Państwo pod linkiem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/otwarty-konkurs-ofert-4

Termin i miejsce składania ofert: 22 lutego 2019 r., Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

Możliwość komentowania Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych została wyłączona
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 276