Ślubowanie klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół

, 15.10.2018

12 października o godzinie 9 odbyło się ślubowanie i pasowanie klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie. Gdy wybiła godzina 9.00 uczniowie I klasy liceum wprowadzili młodszych kolegów na hale sportową, gdzie miała odbyć się uroczystość. Po wysłuchaniu Hymnu nadszedł czas ślubowania…

być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Po ślubowaniu nadszedł czas na pasowanie uczniów przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół – Alicję Sawicką oraz przez Pana Zbigniewa Podlaskiego, symbolicznym ołówkiem i miotełką pasowali i przepuszczali „ślubowanych” przez warmińską bramę. W drugiej części uroczystości zostały wręczone stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Odbyły się również występy najmłodszych oraz mały test wiedzy.Nie zapomnijmy że 14 października był Świętem Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczennica szkoły zagrała na skrzypcach STO LAT dla nauczycieli dla których również zostały wręczone czerwone róże. Po ślubowaniu klas pierwszych nadszedł czas na ślubowanie oddziału przedszkolnego. Po części uroczystej ślubowania, był również czas na występy.Przedszkolaki pięknie zatańczyły krakowiaka. Następnie dzieci udały się do swoich klas by dalej świętować.

 

                                                      

Możliwość komentowania Ślubowanie klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół została wyłączona

„Wspólne Karpaty pomostem do kultury i sztuki”

, 11.10.2018

Czytamy tekst

W dniach 4-13 sierpnia 2018r. uczestniczyliśmy w polsko-ukraińskiej wymianie młodzieży – uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie i uczniowie Krasnopillskiego Gimnazjum z Ukrainy. Realizowaliśmy projekt „Wspólne Karpaty pomostem do kultury i sztuki”. Miejscem naszego pobytu był Ośrodek Gastronomiczno – Wypoczynkowy „Baca” w Poroninie.

W wymianie uczestniczyło 40 osób: grupy po 18 osób z Polski i Ukrainy – młodzież w wieku 14-18 lat, oraz po 2 opiekunów z każdego kraju.

Biorąc udział w tym projekcie osiągnęliśmy następujące rezultaty:

  • Nawiązaliśmy nowe znajomości z rówieśnikami z kraju partnerskiego
  • Zawiązały się przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską
  • Poznaliśmy i doskonalimy podstawy języków: polskiego i ukraińskiego
  • Pogłębiliśmy wiedzę na temat historii oraz życia współczesnego rówieśników z kraju sąsiadującego
  • Zdobyliśmy wiedzę na temat tradycji, obyczajów, przedstawicieli kultury i sztuki swoich narodów oraz ich dzieł
  • Odkryliśmy, na czym polega działalność artystyczna poprzez tworzenie własnych dzieł malarskich i innych małych form plastycznych
  • Dzięki doświadczeniom i zdobytej wiedzy wzrosła nasza świadomość i umiejętności prospołeczne

Koordynatorem projektu ze strony polskiej była p. Alicja Sawicka. Koordynatorem ze strony ukraińskiej była p. Lubow Hrytsay. Zajęcia prowadzili opiekunowie z Polski i Ukrainy: p. Alicja Czarnecka-Zyskowska i p. Kateryna O. Obidets .

Nasze działania odbywały się nie tylko w Poroninie i okolicach, ale także w Zakopanem. Postanowiliśmy, aby wspólne Karpaty były tematem przewodnim naszych działań. Tworzyliśmy w różnych technikach plastycznych : akryl na płótnie – „Podhalańskie krajobrazy” , witraże na szkle – logo wymiany, akryl na desce – „Anioły na szczęście”, malowanie na tkaninie, akwarela – „Portret kolegi z Tatrami w tle” i in.

Zaprezentowaliśmy swoje kraje w programach artystycznych podczas tzw. Wieczoru polskiego i Wieczoru ukraińskiego.

Zorganizowaliśmy Wernisaż malarstwa polskiej i ukraińskiej młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i gości przebywających w Poroninie.

Tworzyliśmy również pełne ekspresji „Żywe obrazy” w naturalnym otoczeniu, na łonie przyrody. Było przy tym dużo frajdy i radości.

Pomimo, że grupy były różnych narodowości, nie było problemów z komunikacją językową. W tym celu prowadziliśmy zajęcia językowe. Tworzyliśmy słowniczek dwujęzyczny: polsko-ukraiński. Zawsze wspólnie bawiliśmy się, śpiewaliśmy. Wspólnie tańczyliśmy swoje tańce narodowe: „Polonez”, „Krakowiak”, „Kołomyjka”, „Werchowyna” . Prezentowaliśmy stroje narodowe i regionalne.

Integrowaliśmy się także w tańcu „Belgijka”. Organizowaliśmy zabawy ruchowe – piłka siatkowa, piłkarzyki, bilard. Przez cały pobyt spędzaliśmy czas wspólnie. Poznawaliśmy miasteczko i okolice, spacerowaliśmy deptakiem nad rzeką w Poroninie. Wszystkie zajęcia zakończone były ewaluacją. Były to rozmowy i zabawy pełne śmiechu, radości i pozytywnej energii.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z programu wymiany, prowadzonych zajęć i warunków pobytu. Powtarzającym się było stwierdzenie – „za krótko!”

Podsumowanie projektu odbyło w ostatnim dniu pobytu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, gratulacje i pamiątki.

Projekt sfinansowany był przez PURWM z dotacji MEN.

Dziękujemy organizatorom za umożliwienie uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do współpracy z PURWM i podejmowania podobnych działań sprzyjających międzynarodowej integracji młodych ludzi, rozwijaniu nowych inspiracji, perspektyw i przeżyć.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

25 września 2018 r. mieliśmy spotkanie promocyjne i upowszechniające nasze działania w Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie. Uczestnikom projektu wręczyliśmy pamiątkowe albumy fotograficzne dotyczące naszych działań w czasie polsko- ukraińskiej wymiany młodzieży. Podczas spotkania wymieniliśmy się swoimi wrażeniami, odczuciami. Przy słodkim poczęstunku planowaliśmy kolejny projekt.

W dniu 11.10.2018 r., w ramach upowszechniania rezultatów i promocji naszego projektu oraz działalności PURWM spotkaliśmy się, uczestnicy polskiej grupy wraz z opiekunami, z panem Lechem Janem Nitkowskim, Burmistrzem Barczewa. W Urzędzie Miejskim w Ratuszu rozmawialiśmy z panem burmistrzem na temat naszego spotkania z młodzieżą z Ukrainy w Poroninie, na temat naszych działań, efektów i osiągniętych rezultatów. Wręczyliśmy panu Burmistrzowi podziękowanie przywiezione z Ukrainy od Leonida Klizuba, Burmistrza miasta Sumy oraz nasz pamiątkowy album ze zdjęciami i opisem rezultatów naszych działań podczas wspólnego pobytu w Poroninie”.

Wspólne Karpaty były prawdziwym pomostem do kultury i sztuki”. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i mieli wpływ na realizację naszego projektu artystycznego, integracyjnego, międzykulturowego, sprzyjającemu dobremu dialogowi między narodami, sąsiadami.

Opracowanie – Alicja Czarnecka-Zyskowska

Możliwość komentowania „Wspólne Karpaty pomostem do kultury i sztuki” została wyłączona

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

, 11.10.2018

Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość”

Platon

Wczoraj o godzinie 16.30 w Skarbcu Kultury Europejskiej miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uroczystym otwarciu, zespół wokalny „Cantare” odśpiewał Hymn Studencki. Prowadzące inaugurację wspomniały, że warto pamiętać kto uczestniczył w założeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku były to panie: Anna Rok, Halina Bronka, Krystyna Szter, Ewa Hopper i pan Marian Sawicki. Po oficjalnych podziękowaniach głos zabrał Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Maciejewski oraz Radna Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Szter.

W części oficjalnej został przedstawiony skład zarządu: Iwonna Skibińska-Czechowicz – prezes, Małgorzata Kozłowska- wiceprezes, Danuta Dobkowska – sekretarz, Jadwiga Nosowicz – skarbnik oraz członkowie – Halina Łuciuk, Jadwiga Kuligowska, Urszula Prządka. Komisję Rewizyjną reprezentują panie: Barbara Szlachta, Wiesława Jaworska oraz Wiesława Kramarczyk. Na zakończenie odbył się wykład inauguracyjny Pani prof. UWM Hanna Kędzierska temat : Ageizm: Stereotypy i uprzedzenia wobec osób starszych oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

 

                                

Możliwość komentowania Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 262