Będzie świetlica wiejska w Wójtowie

, 1.03.2018

 

Wczoraj (28.02.2018r.) w Wilkasach Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski wraz ze Skarbnikiem Miasta Dorotą Kondratowicz podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem i Wicemarszałek Sylwią Jaskulską o przyznaniu pomocy na operację pt. “Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Gminie Barczewo przyznano dofinansowanie w wysokości: 185.458,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowita wartość inwestycji to niespełna 291.464,22 zł.

W wyniku realizacji operacji wykonane zostanie wybudowana świetlica wiejska w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

W najbliższym czasie ogłaszamy przetarg na wykonanie inwestycji.

  

Możliwość komentowania Będzie świetlica wiejska w Wójtowie została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 219