Rozstrzygnięcie konkursu „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

, 17.12.2018

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Pocztówka do Świętego Mikołaja” został rozstrzygnięty. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury w składzie: Aneta Janikowska-Kiśluk – kierownik wydziału Informacji Turystycznej, Agnieszka Markowicz – inspektor ds. promocji, Katarzyna Białecka – kierownik wydziału organizacyjnego, nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace.

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, atrakcyjność, pomysłowość, estetykę wykonania. Na tej podstawie wybrano 3 pierwsze miejsca zwycięskie.

 • I MIEJSCE ERYK MĘDREK szkoła podstawowa nr 1 Barczewo

 • II MIEJSCE MALWINA KOZERA szkoła podstawowa nr 1 Barczewo

 • III MIEJSCE ZOFIA DOMURAD szkoła podstawowa w Barczewku

Zostało przyznane dodatkowo wśród wszystkich uczestników konkursu siedem nagród niespodzianek

 • I NAGRODA NIESPODZIANKA Magda Rejter szkoła podstawowa nr 1 Barczewo

 • II NAGRODA NIESPODZIANKA Zuzanna Roznerska, Barczewko

 • III NAGRODA NIESPODZIANKA Julia Cybul, szkoła podstawowa nr 1 Barczewo

 • IV NAGRODA NIESPODZIANKA Damian Miszewsk,i Barczewko

 • V NAGRODA NIESPODZIANKA Natalia Dzieruk, Barczewko

 • VI NAGRODA NIESPODZIANKA Maksymilian Zybert

 • VII NAGRODA NIESPODZIANKA Brian Gorczyński

Komisja przyznała jeszcze dodatkowo pozostałym uczestnikom słodki upominek

 • Julia Lorens

 • Tymoteusz Szczerbiński

 • Dawid Gorczyński

 • Martyna Czasnajć

 • Jakub Zybert

Wyżej wymienione osoby zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędą się 19 XII 2018 r. (środa) w czasie uroczystości Wigilii Miejskiej o godz. 17.00, w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15

Komisja konkursowa i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie prac.

Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu „Pocztówka do Świętego Mikołaja” została wyłączona

HARMONOGRAM ODBIORU 2019 r. ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

, 15.12.2018

Możliwość komentowania HARMONOGRAM ODBIORU 2019 r. ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO została wyłączona

Granty dla organizacji pozarządowych

, 15.12.2018

Informujemy, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym.
Opisy zadań konkursowych zamieszczone są  w załącznikach do ogłoszenia konkursowego – poniżej

 https://bip.warmia.mazury.pl/1028/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2019-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-pozostale-podmioty-uprawnione.html

Zachęcamy do aplikowania.

UM/IT/Izabela Niezabitowska

Możliwość komentowania Granty dla organizacji pozarządowych została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 268