Zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce

, 25.06.2013

Wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików na

terytorium Federacji Rosyjskiej.
1.  Raport dotyczący choroby
Na początku  kwietnia 2007r. wykryto ognisko afrykańskiego pomoru świń
(wirus ASF  p72 genotyp II) tożsamy z wirusem, który występuje w Mozambiku,
Zambii i na Madagaskarze. Od tego czasu wszystkie izolaty wirusa wykryte na
Kaukazie oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej wykazują identyczną sekwencję
materiału genetycznego  p72, p54 i CVR, co sugeruje,  iż  tylko  jeden typ wirusa
został przeniesiony na terytorium Europy oraz rozprzestrzenił się z pierwotnego
ogniska na terytorium Gruzji. Powszechnie uważa się, iż wirus został przeniesiony
poprzez zlewki i odpady, które  zostały  użyte do karmienia świń,  pochodzące ze
statku, który zawinął do portu w Poti. Po wprowadzeniu wirusa ASF na kontynent
choroba bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu
oraz Federacji Rosyjskiej.
OPIS PROBLEMU asf
ASF na terytorium Białorusi szacowanie ryzyka
Możliwość komentowania Zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce została wyłączona

II Turniej Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

, 24.06.2013

SOŁTYS, RADA SOŁECKA,

STOWARZYSZENIE

„WSPÓLNE WÓJTOWO”

Serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Wójtowa do uczestnictwa w  Pikniku Rodzinnym oraz

II Turnieju Siatkówki

o przechodni puchar

Sołtysa Wójtowa

który odbędzie się 21.07.2013 r. godz. 13:00

na placu zabaw w Wójtowie

Zapewniamy nagrody dla:

  • „Zwycięskiej drużyny”
  • „Najlepszego Zawodnika Turnieju”

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Chętnych do udziału w imprezie zapraszamy do zapisów.

Czekamy do 15.07.2012

Tel.503-122-769 lub 602-486-476

wspolnewojtowo@gmail.com
Możliwość komentowania II Turniej Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa została wyłączona

Jak segregować odpady od 1-go lipca 2013 roku

, 24.06.2013

PAPIER: pojemnik koloru NIEBIESKIEGO

–        opakowania z papieru lub tektury

–        gazety i czasopisma

–        katalogi, prospekty, foldery

–        papier szkolny i biurowy

–        książki i zaszyty

–        torebki papierowe

–        papier pakowy.

Do PAPIERU nie wrzucamy

–        papier powlekany folią

–        kalka

–        kartony po mleku i napojach

–        pieluchy jednorazowe i podpaski

–        pampersy i podkładki

–        worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

–        tapety

–        inne odpady komunalne ( w tym niebezpieczne)

 

SZKŁO: pojemnik koloru ZIELONEGO

–        butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

–        butelki po napojach alkoholowych

–        szklane opakowania po kosmetykach.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Do SZKŁA nie wrzucamy:

–        szkło stołowe – żaroodporne

–        ceramika, doniczki

–        znicze z zawartością wosku

–        żarówki i świetlówki

–        szkło kryształowe

–        reflektory

–        nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

–        termometry, strzykawki

–        monitory i lampy telewizyjne

–        szyby okienne i zbrojone

–        szyby samochodowe

–        lustra i witraże

–        fajans i porcelana

–        inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE: pojemnik koloru ŻÓŁTEGO

–        butelki po napojach

–        opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

–        opakowania po produktach spożywczych

–        plastikowe zakrętki

–        plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

–        plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

–        styropian

–        puszki po napojach, sokach

–        puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)

–        złom żelazny, metale kolorowe

–        metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników

–        folia aluminiowa

–        kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Do TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI nie wrzucamy:

–        strzykawki, wenflony i inne art medyczne

–        odpady budowlane i rozbiórkowe

–        nie próżniowe opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach

–        zużyte baterie i akumulatory

–        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

–        inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

ODPADY „ZIELONE” -ROŚLINNE: pojemnik koloru BRĄZOWEGO

–        gałęzie drzew i krzewów

–        liście, kwiaty i skoszona trawa

–        trociny i kora drzew

–        owoce, warzywa itp.

Do ODPADÓW „ZIELONYCH” nie wrzucamy:

–        kości zwierząt

–        mięso i padlina zwierząt

–        olej jadalny

–        drewno impregnowane

–        płyty wiórowe i MDF

–        leki

–        odchody zwierząt

–        popiół z węgla kamiennego

–        inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów w Barczewie

plan segregowane

 

W gminie Barczewo są zlokalizowane jeszcze cztery gniazda selektywnej zbiórki odpadów:

Dwa w miejscowości Łęgajny przy ulicach: Akacjowej i Dębowej

Jeden punkt we Wrócikowie

Jeden punkt w Niedźwiedziu

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  zlokalizowany będzie na ul. Prostej 9 w Barczewie (samochód ciężarowy firmy EKO z Biskupca.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1.         PSZOK prowadzi zbiórkę odpadów tylko od mieszkańców gminy Barczewo z nieruchomości zamieszkałych.

2.         PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej, produkcji rolnej oraz z instytucji publicznych.

3.         Odpady do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie.

4.         PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach od 09.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

5.         Podczas przekazywania odpadów w PSZOK właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest mieszkańcem gminy Barczewo.

6.         Potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK wydawane będzie na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady.

7.         W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców gminy Barczewo poniższe rodzaje odpadów

 

Rodzaj odpadu:

– Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura

– Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne Opakowania ze szkła, szkło

– Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

– Popioły i żużle

– Meble i odpady wielkogabarytowe

– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym żarówki oraz świetlówki rtęciowe

– Opakowania z metali, metale

– Opakowania wielomateriałowe, np. tetrapack

– Przeterminowane leki

– Zużyte baterie i akumulatory

– Zużyte opony

– Odzież i tekstylia

– Chemikalia (rozpuszczalniki, oleje, tusze, farby) tylko w opakowaniach oryginalnych umożliwiających identyfikację substancji chemicznej

– Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, tj.:

gruz betonowy i ceglany, odpady materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny.

 

UWAGA!

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przyjmowane w PSZOK to odpady, które powstają w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty. Odpady nie spełniające tej definicji odbierane będą za dodatkową opłatą, tj. na koszt właściciela nieruchomości wytwarzającego odpady.

 

Możliwość komentowania Jak segregować odpady od 1-go lipca 2013 roku została wyłączona

Aktywny początek wakacji!

, 19.06.2013

Gmina Barczewo oraz Camping Tumiany zapraszają na pierwszą „Tumiańską Piątkę” czyli bieg terenowy dla całych rodzin, amatorów i profesjonalistów, który odbędzie się w niedzielę 30 czerwca 2013 o godzinie 11:00 ze startem i metą na plaży w Tumianach (droga nr 16 – zjazd rondo Kromerowo, mapa -> www.goo.gl/maps/h55D0).

Informacja prasowa – Bieg Tumiańska Piątka 30_06_2013 – Kopia

plakat tumiany 297x420mm + 3mm spad-page-001-rajd-800Q100

Możliwość komentowania Aktywny początek wakacji! została wyłączona
1 274 275 276 277 278 279 280 281 282