Innowacyjna e-Gmin@ -utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo

, 7.08.2013

bitowej

Założeniem projektu jest stworzenie rozwój i promocja w Urzędzie Miasta w Barczewie  e-usług, w celu lepszej obsługi mieszkańców, turystów, przedsiębiorców- zwiększenie potencjału technologicznego administracji samorządowej.

W ramach realizacji zadania Innowacyjna e-Gmina@ wykonano między innymi:

– Budowa sieci teleinformatycznej

– Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentów

– Zakup centrali telefonicznej

– Integracja systemu obiegu dokumentów z centralą telefoniczną

– Rada miejska w Barczewie on-line 

– Zakup i instalacja Port@lu Miejskiego z nowoczesnym system zarządzania treścią CMS

– Zakup, instalacja i integracja systemów polityki społecznej

– Zakup, instalacja i integracja systemów obsługi finansowej i podatkowej 

 

Możliwość komentowania Innowacyjna e-Gmin@ -utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo została wyłączona

Wieczór Kabaretowy

, 7.08.2013

Zapraszamy na wieczór kabaretowy 23 sierpnia 2013 roku o godz. 19:30  Amfiteatr Miejski w Barczewie

koniec_latai-2013_OL

Możliwość komentowania Wieczór Kabaretowy została wyłączona
1 264 265 266 267 268 269 270 271 272 278