Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”

, 18.03.2014

 

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

zaprasza

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

do udziału w projekcie   „Ekologiczny biznes to dobry biznes

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

W oparciu o analizę przedsiębiorstwa przygotujemy indywidualny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych obejmujących  m.in.:

– ograniczenie negatywnego oddziaływania  na  środowisko

– obniżenie  kosztów działalności

– spełnienie wymogów prawa  ochrony środowiska

– wdrożenie rozwiązań  zmniejszających  zużycie  mediów

 

Z  nami przygotujesz swoją firmę do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, rozliczany w formie wystawionego zaświadczenia

o udzielonej pomocy de minimis.

 

Szczegółowe informacje o udziale w projekcie: Biuro Projektu tel. 89 521 12 69

www.ekobiznes.wmarr.olsztyn.pl

 

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

           

 

 gazeta3_ZS (3)

Możliwość komentowania Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes” została wyłączona

INFORMATORIUM RYNKOWE – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku włoskim?

, 17.03.2014

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na bezpłatne spotkanie pt. „INFORMATORIUM RYNKOWE – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku włoskim?”

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 roku, w godzinach 9:45 – 15:30, w siedzibie WMARR S.A. w Olsztynie, przy Placu Bema 3, Sala Konferencyjna, III piętro.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur, którzy planują rozpocząć współpracę z Włochami oraz tym, którzy już działają na rynku włoskim.

PRELEGENCI:

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Adamczak (odpowiedzialna za Italian Desk w Warszawie oraz Polish Desk w Mediolanie), z Międzynarodowej Kancelarii Prawnej dmp, Derra, Meyer & Partner.

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. Ogólna charakterystyka rynku włoskiego
  2. Polsko-włoska współpraca gospodarcza
  3. Rozpoczęcie działalności na rynku włoskim
  4. Etyka i obyczaje biznesowe we Włoszech
  5. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców planujących współpracę z Włochami

ZGŁOSZENIA:

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 28 marca 2014r.

Wypełnione formularze prosimy kierować do konsultantów Enterprise Europe Network – drogą mailową, faxem, bądź telefonicznie:

Magdalena Pętlak, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl , tel: 089 535 67 82; fax:  089 521 12 60.

Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl , tel: 089 535 67 83; fax: 089 521 12 60.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia.

2014_04_02_formularz

2014_04_02_program

Projekt Enterprise Europe Network, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw jest finansowany  z  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz  z  Budżetu Państwa.

Możliwość komentowania INFORMATORIUM RYNKOWE – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku włoskim? została wyłączona

Informacja dla mieszkańców nieskanalizowanej części osiedla domów jednorodzinnych!

, 14.03.2014

Mieszkańcy nieskanalizowanej części osiedla domów jednorodzinnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie, w porozumieniu
z Gminą Barczewo przygotowuje się do pozyskania środków z funduszu
Unii Europejskiej na wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie.

Jednym z ważniejszych kryteriów przy aplikowaniu o środki unijne
jest wykazanie 120 mieszkańców na 1 kilometr planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie dotyczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy założeniu, że jej wartość nie przekroczy 50% wartości kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja deszczowa, w obecnym konkursie, nie podlega dofinansowaniu jednak byłaby realizowana wspólnie z sieciami wod-kan. Wybudowanie infrastruktury technicznej na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Barczewie pozwoli
na wybudowanie utwardzonych nawierzchni drogowych.

Brak 120 osób/1 km uniemożliwi Spółce aplikowanie o środki unijne,
a w przypadku uzyskania dofinansowania, nie wykazanie 120 osób na jednym kilometrze skutkować będzie zwrotem pomocy finansowej. W chwili obecnej przy istniejącej zabudowie oraz deklaracjach osób zainteresowanych budową przyłączy sanitarnych na 1 km kanalizacji przypada 99 osób. Z uwagi na pilny charakter sprawy i konieczność złożenia wniosku do 30 maja br. po raz kolejny prosimy właścicieli nieruchomości przy ulicach: Brzechwy, Wańkowicza, Makuszyńskiego, Asnyka, Leśmiana i Norwida, którzy nie odnieśli się do pism ZWiK Barczewo w przedmiotowej sprawie o niezwłoczne zajęcie ostatecznego stanowiska odnośnie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.

Ze wstępnych informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie wynika, że w przyszłości będzie można odzyskać środki również od wybudowanej kanalizacji deszczowej.

PREZES ZARZĄDU

JACEK KASPRZAK

Możliwość komentowania Informacja dla mieszkańców nieskanalizowanej części osiedla domów jednorodzinnych! została wyłączona

Szanowni Państwo uprzejmie przypominam, że dziś 12 marca 2014r. kolejny już Wieczór z Paszportem.

, 12.03.2014

Szanowni Państwo
uprzejmie przypominam, że dziś 12 marca 2014r. kolejny już Wieczór z Paszportem. Klientów
Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 oraz w Elblągu w Delegaturze
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3.
Zainteresowanych złożeniem wniosku paszportowego jak również odbiorem gotowego
paszportu zapraszamy w godzinach 7-45 do 20-00.
Podczas składania wniosków paszportowych istnieje możliwość dokonania opłaty
paszportowej kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku pracy w Elblągu, natomiast w Olsztynie
w kasie Urzędu gotówką lub kartą.
Na terenie obiektów świadczone są usługi fotograficzne.
Kolejne Wieczory z Paszportem w 2014r. odbędą się:
9 kwietnia 2014 r.
14 maja 2014 r.
11 czerwca 2014 r.
9 lipca 2014 r.
13 sierpnia 2014 r.
10 września 2014 r.
8 października 2014 r.
12 listopada 2014 r.
10 grudnia 2014 r.

Możliwość komentowania Szanowni Państwo uprzejmie przypominam, że dziś 12 marca 2014r. kolejny już Wieczór z Paszportem. została wyłączona
1 229 230 231 232 233 234 235 236 237 268