10 kwietnia 2014 roku obchodziliśmy czwartą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

, 11.04.2014

Uroczystości w Barczewie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Andrzeja. Podczas odprawianej mszy świętej śpiewał około 40-to osobowy chór „Bel Canto” z Olsztyna pod batutą Jana Połowianiuka.

Bezpośrednio po mszy odbył się koncert przedstawiający historię Polski. Chór „Bel Canto” odśpiewał pieśni patriotyczne upamiętniające zrywy narodowościowe od zaborów aż poprzez wojny światowe aż do końca XX wieku czasów solidarności i pierestrojki.

Cały repertuar bardzo mi się podobał, ale Katyń – ostatni list oraz „Wind of Change” wykonane a cappella powaliło mnie z nóg, a w oczach miałem łzy.

Po koncercie procesja przeszła na cmentarz gdzie poświęcony został obelisk upamiętniający „Katyń, Smoleńsk – Pamiętamy”. Złożono kwiaty i zapalono 96 zniczy. Uroczystości zakończyły się w Synagodze gdzie można było obejrzeć wystawę :”Kresy Pamiętamy”.

Serdecznie podziękowania dla:

Społecznego Komitetu Budowy Obelisku w Barczewie

Chóru „Bel Canto”

Zuchom i harcerzom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli i wspomogli organizację obchodów czwartej rocznicy Tragedii Smoleńskiej. 

Możliwość komentowania 10 kwietnia 2014 roku obchodziliśmy czwartą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. została wyłączona

Mleczarze z gminy Barczewo wśród najlepszych

, 11.04.2014

Ryszard Wagner z Mokin znowu znalazł się w gronie najlepszych hodowców bydła mlecznego w powiecie olsztyńskim. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Olsztynie nagrodziła hodowców za wysoką wydajność mleczną. Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbywa się co roku w marcu,  tym razem był to czwartek 20 marca.

W całej Polsce Federacja oceniła ponad 20 tysięcy obór. Średnia wydajność mleczna w kraju wyniosła 7441 kg. W województwie warmińsko-mazurskim oceniono prawie 1500 obór, średnia wydajność wyniosła 7040 kg. W powiecie olsztyńskim oceniono 138 obór, średnia wydajność wyniosła 7106 kg mleka. Najbardziej wydajni hodowcy otrzymali puchary i nagrody. Nagrody Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka trafiły do najlepszej trójki hodowców z powiatu olsztyńskiego – Ewy i Wojciecha Jończyk z Garzewka (11334 kg mleka), Ryszarda Wagnera z Mokin (11026 kg mleka), Pawła Polichta z Nowej Wsi (10705 kg mleka). W tym zaszczytnym gronie na szóstym miejscu znalazł się Ryszard Pontus z Prejłowa (8892 kg mleka). Najlepszym hodowcom osobiście podziękował Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski.

Na spotkaniu w olsztyńskim starostwie przedstawiono także interesujący temat zastosowania genomiki w szacowaniu wartości hodowlanej bydła.

„Jest to metoda stosowana już na  świecie na  dużą skalę, a  jej głównym walorem jest skrócenie okresu wyceny buhajów” – powiedział Mirosław Anaczkowski, selekcjoner PFHBiPM. – „W  Polsce trwają prace nad jej wdrożeniem”.

Z nowonarodzonego byczka pobiera się próbkę DNA, która jest poddawana badaniom. Na jej podstawie można oszacować jakie cechy będzie miało przyszłe potomstwo. Tym sposobem rolnicy z Niemiec, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych już dziś oceniają wartość hodowlaną bydła. W niedalekiej przyszłości będą z niej korzystali również polscy hodowcy.

Możliwość komentowania Mleczarze z gminy Barczewo wśród najlepszych została wyłączona

Jezioro Linowskie w Łęgajnach czeka drugie życie

, 11.04.2014

Jezioro Linowskie w Łęgajnach odradza się

Jezioro Linowskie w Łęgajnach przez kilka dekad miało krystalicznie czystą wodę i piękne okazy ryb. Niestety katastrofa ekologiczna akwenu doprowadziła do całkowitej jego degradacji. Członkowie Stowarzyszenie Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach postanowili „ożywić” jezioro i widząc ich wielki zapał można wierzyć, że im się to uda.

Jezioro powstało jeszcze przed II wojną światową w wyniku zalania wodą dawnych żwirowisk. Z biegiem czasu obszar wody powiększał się. Woda została zarybiona. Z uroków czystej wody korzystali mieszkańcy Łęgajn. Do dziś wspominają, że w jeziorze można było pływać jak w akwarium, bo na wyciągnięcie ręki widać było przepływające okazy ryb. Jezioro tętniło życiem. Dbało o to dawne Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych. Co istotne jezioro nie podlegało Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

„Było jeziorem doświadczalnym – zarybionym w wiele gatunków ryb. W latach 70 – tych ubiegłego stulecia pływały w nim szczupaki kolosy po 4 – 6 kilogramów” – wspomina Bogdan Monkiewicz. Oprócz tego występowały w  nim min.: liny, węgorze i leszcze. Były także występujące jedynie w wodzie o najwyższej czystości – raki. Ta idylla skończyła się z chwilą wybudowania kombinatu ogrodniczego w Łęgajnach, którego budowniczymi byli Bułgarzy. Od drugiej połowy lat 70 – tych, wprost do jeziora odprowadzane były ścieki właśnie z pobliskiego kombinatu. Kombinat posiadał oczyszczalnię ścieków jednak nie sprawdzała się ona w 100 %. Także z okolicznych sadów w wielkiej ilości spływały chemikalia z oprysków drzew owocowych. W bardzo szybkim czasie zaczęła się stopniowa degradacja jeziora. Na początku lat osiemdziesiątych miała miejsce „przyducha” ryb. Brzegi jeziora były białe od martwych ryb. Jezioro pokryło się glonami – w takiej ilości, że ciężko było nawet przepłynąć łódką. Wodę opanował także ciernik – rybi chwast, szkodnik w rybostanie. Ma on małe wymagania co do jakości wody w której występuje. Przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazała się awaria ogrzewania w ówczesnym kombinacie i pęknięcie rury z mazutem, który niestety przedostał się do jeziora.

Życie temu akwenowi chce przywrócić Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach. Stowarzyszenie powstało 1 października 2011 roku. 48 uczestników spotkania założycielskiego składało się z sympatyków wędkarstwa, przyrody oraz samego jeziora. Inicjatorami spotkania byli Jarosław Andernajs oraz Bogdan Monkiewicz.

Celem działalności stowarzyszenia jest przede wszystkim przywrócenie jeziora Linowskiego środowisku, odtworzenie jego fauny i flory oraz zagospodarowanie brzegów jeziora. Działalność organizacji finansowana jest tylko ze składek członków. Obecnie stowarzyszenie  liczy 36 członków. Zarząd  tworzą: prezes Jarosław Andernajs, skarbnik Bogdan Monkiewicz, sekretarz Andrzej Turek.

Stowarzyszenie od lipca 2013 r. dzierżawi jezioro od starostwa. Organizacja pozyskała także na poczet swojej działalności działkę przyległą do jeziora, która znajdowała się w zasobach Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Całą sprawę, z powodzeniem, pilotował Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski. Członkowie stowarzyszenia podkreślają wielką pomoc włodarza Barczewa.

Członkowie Stowarzyszenia za cel postawili sobie utworzenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad jeziorem Linowskim. W sąsiedztwie wędkarze chcą wybudować dużą wiatę ok. 200 m kwadratowych, w której mogłyby odbywać się zebrania wiejskie, imprezy, festyny oraz spotkania integracyjne. Oprócz tego powstałaby scena oraz 3 mniejsze waty ( ok. 10 m kwadratowych każda) wyposażone w stałe grille na pikniki rodzinne. Plac zabaw dla dzieci, plaża, molo spacerowe, przystań dla łodzi, kładki wędkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz parking dla samochodów ma być dopełnieniem tego przedsięwzięcia. Wokół jeziora oprócz ścieżki sprawnościowej znalazłaby się także ścieżka edukacyjna służąca zielonym szkołom, lekcjom biologii oraz wychowania obywatelskiego.

Na podstawie planów i kosztorysów można stwierdzić, że koszt wybudowania  infrastruktury opiewa na kwotę ok. 300 tysięcy złotych.

Jezioro w sierpniu 2013 roku zostało zarybione karpiem oraz sumem. Nie była to pokaźna ilość ze względu na sfinansowanie tej operacji tylko ze składek członkowskich. Zezwolenie na połów można wykupić w sklepach na terenie Łęgajn. Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na tablicy informacyjnej stojącej tuż przy jeziorze.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Wydziałem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w zakresie fachowej  pomocy i doradztwa specjalistycznego w  gospodarce zasobami jeziora.

Stowarzyszenie jest organizacją non profit, nie czerpie z tego jakichkolwiek  korzyści. Efekt pracy ma służyć społeczeństwu, przede wszystkim mieszkańcom Łęgajn. Z braku środków na razie śmiałe zamierzenia niestety stoją w miejscu. Członkowie stowarzyszenia próbują pozyskać środki z funduszy europejskich. Najnowszym pomysłem stowarzyszenia jest prowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy. Uzyskano już na to stosowne zgody Burmistrza Barczewa. Zbiórka będzie prowadzona od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku. Przeznaczenie zebranych środków nastąpi w ciągu czterech tygodni od daty zakończenia zbiórki. Członkowie stowarzyszenia apelują o wsparcie finansowe swojej akcji. Podkreślają, że pozyskane środki będą przeznaczone tylko i wyłącznie na rekultywację jeziora Linowskiego Pieniądze będą zbierane do specjalnych puszek oraz skarbon. W czasie festynów i imprez sprzedawane będą też przedmioty pozyskane od darczyńców.

W chwili obecnej pracą rąk własnych członków stowarzyszenia naprawiana jest droga dojazdowa do jeziora. W tym roku w marcu odbyły się już 3 „czyny społeczne”. Mimo niskiej frekwencji udało się posprzątać teren ze śmieci. Wokół jeziora zostało posadzonych 50 srebrnych świerków, przygotowanych przez Wincentego Rutkowskiego Większe imprezy zostaną zorganizowane nad jeziorem 1 maja oraz w lipcu. Wszyscy miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu już dzisiaj są na te wydarzenia zaproszeni.

 

Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia – www.jeziorolinowskie.cba.pl

 

Grzegorz Gawrylczyk

Możliwość komentowania Jezioro Linowskie w Łęgajnach czeka drugie życie została wyłączona

Wieczór z Paszportem – 9 kwietnia 2014r.

, 8.04.2014

WIECZÓR Z PASZPORTEM

W środę 9 kwietnia 2014r. kolejny Wieczór z Paszportem.

Tym razem również dla zainteresowanych załatwieniem spraw paszportowych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Giżycku.

 

Oddział Paszportów Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w OLSZTYNIE

przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
oraz w Delegaturze Urzędu w ELBLĄGU

przy ul. Wojska Polskiego 1/3  

w środę 9 kwietnia 2014r.
sprawować będzie obsługę klientów
w godzinach 740 – 2000,

 

natomiast w Terenowym Punkcie Paszportowym w GIŻYCKU

w godzinach 1000 – 2000

 

Opłatę paszportową można dokonać gotówką lub kartą płatniczą
w kasie Urzędu w Olsztynie a w Elblągu i Giżycku kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych.

Podczas składania wniosków paszportowych istnieje możliwość wykonania zdjęcia do paszportu.

Kolejne Wieczory z Paszportem w 2014r. odbędą się:

14 maja 2014 r.

11 czerwca 2014 r.

9 lipca 2014 r.

13 sierpnia 2014 r.

10 września 2014 r.

8 października 2014 r.

12 listopada 2014 r.

10 grudnia 2014 r.

Możliwość komentowania Wieczór z Paszportem – 9 kwietnia 2014r. została wyłączona
1 223 224 225 226 227 228 229 230 231 265