Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne

, 1.04.2014

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia” ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w serii spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów .

 

Harmonogram spotkań:

  • 3 kwiecień 2014 r. (czwartek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sorkwitach
  • 3 kwiecień 2014 r. (czwartek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Informacja Turystyczna w Olsztynku
  • 4 kwiecień 2014 r. (piątek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Urząd Gminy w Stawigudzie,
  • 4 kwiecień 2014 r. (piątek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Dom Kultury w Kolnie,
  • 7 kwiecień 2014 r. (poniedziałek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Urząd Miejski w Biskupcu
  • 8 kwiecień 2014 r. (wtorek), godz. 9:00-11:00, miejsce: Urząd Gminy w Purdzie (p.14),
  • codziennie w godzinach pracy Biura LGD Południowa Warmia, Barczewo, ul. Mickiewicza 40

 

Program konsultacji:

–          Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz kryteria wyboru uwzględnione w LSR;

–          ogólne zasady i warunki uzyskania pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów

–          podstawy prawne, obszar kwalifikowalności, rodzaje operacji w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów

–          załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Możliwość komentowania Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne została wyłączona
1 215 216 217 218 219 220 221 222 223 256