Gospodarstwo Agroturystyczne “Janczary” w Barczewku, otrzymało odznakę honorową “Zasłużony dla rolnictwa”

, 23.01.2014

Podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu, która odbyła się 22 stycznia 2014 r . w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Danuta Olejnik, właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego “Janczary” w Barczewku, otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalembę

Grzegorz Gawrylczyk

Możliwość komentowania Gospodarstwo Agroturystyczne “Janczary” w Barczewku, otrzymało odznakę honorową “Zasłużony dla rolnictwa” została wyłączona

Sukces akcji „Masz Głos Masz Wybór” w Gminie Barczewo!

, 16.01.2014

Sukces akcji „Masz Głos Masz Wybór” w Gminie Barczewo!

Zainaugurowana w 2002 roku akcja Masz Głos, Masz Wybór wspiera zgodną współpracę władz samorządowych oraz mieszkańców, ale definicja ta nie mówi nic o miejscach, które zrewitalizowano dzięki Akcji, ani o setkach lokalnych debat, które odbyły się dzięki temu przedsięwzięciu, ani o odpowiedzialności i poczuciu sprawczości, które stały się udziałem tysięcy tzw. zwykłych obywateli. Bo akcję Masz Głos, Masz Wybór współtworzą mieszkańcy setek polskich gmin (dotąd >600) i w każdej z nich przebiega ona inaczej. W akcji Masz Głos, Masz Wybór, mieszkańcy mają głos nie tylko podczas wyborów. Akcja pokazuje, że lokalne społeczności mogą wpływać na decyzje lokalnych władz i kształtować najbliższe otoczenie. Lokalne władze mają możliwość dzięki Akcji pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli. Aktywiści mogą dzięki tej inicjatywie zastosować wypróbowane narzędzia wprowadzania zmian, podczas szkoleń, uczą się, jak angażować lokalną społeczność. Organizacje i nieformalne grupy dzięki Akcji mają większą „siłę przebicia” – impet, jaki wiąże się z działaniem w ramach ogólnopolskiej akcji oraz współpracą z doświadczonymi ekspertami i Fundacją Batorego.

Od roku 2011 najskuteczniejszym uczestnikom akcji – tym, którzy nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami – przyznawana jest nagroda Super Samorząd. Z jednej strony wspierane są organizacje, które często działając w trudnych warunkach, zachęcają mieszkańców do aktywności publicznej, ale także doceniane są władze samorządowe, które nie boją się współpracy z mieszkańcami. Statuetki i dyplomy (nagroda ma charakter honorowy) są wręczane zarówno „stronie społecznej”, jak i przedstawicielom władz. O Nagrodę Super Samorząd 2013 mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy zrealizują jedno z sześciu zadań akcji oraz terminowo zamieszczą sprawozdania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie www.maszglos.pl.

Nazwa nagrody nawiązuje do idei samorządu rozumianego, jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd  gminy i jego pracownicy, stąd nie jest ona kolejną nagrodą dla Wójtów, Burmistrzów czy Prezydentów miast, tylko rzeczowym wyróżnieniem za konkretne działania. W edycji 2013 nominowane do głównej nagrody zostało Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” z Gminy Barczewo. Wśród finałowej 13 są aż 2 stowarzyszenia z województwa warmińsko-mazurskiego, co jeszcze bardziej cieszy, bo pożyteczne społecznie działania sektora organizacji pozarządowych są jeszcze w naszym kraju zbyt słabo promowane.

Za co zatem Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zostało docenione i zauważone wśród tysięcy NGO w Polsce? Właśnie za determinację w działaniu i świetny pomysł, którym zaraziło władze Barczewa oraz samorządów Purdy, Dywit i Olsztyna. Pomysł mieszkańców Wójtowa zrodził się z wewnętrznej potrzeby zrobienia czegoś dla własnego zdrowia. Pierwotnie miał to być pomysł jedynie wytyczenia i oznakowania szlaku pieszo-rowerowego, który przebiegać miał w większości przez tereny i miejscowości Gminy Barczewo, nieznacznie zahaczając tereny gminy Dywity i Purda. Po licznych spotkaniach przedstawicieli stowarzyszenia z władzami ww. samorządów szlak rozrósł się z 25 km do ponad 80 km, a to za sprawą logicznego połączenia szlaku przez miasto Olsztyn. Odbyło się jeszcze w 2013 roku, spotkanie z władzami Olsztyna, które bardzo entuzjastycznie podeszły do tego społecznego przedsięwzięcia. I tak powstał pomysł na szlak o roboczej nazwie „Warmińska Niteczka”.

Dzisiejszy projekt Stowarzyszenia po długiej ewolucji i dzięki czynnemu zaangażowaniu się różnych instytucji, realizowany będzie poprzez wytyczenie, oznakowanie i docelowo wyposażenie w małą infrastrukturę rekreacyjną nowego szlaku pieszo-rowerowego biegnącego przez obszar 4 gmin Barczewo, Dywity, Olsztyn, Purda. Szlak ma tworzyć dużą pętlę (ponad 80 km), która w poszczególnych miejscowościach będzie odgałęziać się w tzw. małe pętelki tak, aby ze szlaku mogli korzystać zarówno zawodowcy, którzy będą chcieli pokonać szlak „na raz”, jak również amatorzy, którzy będą korzystać ze szlaku wyłącznie rekreacyjnie. Szlak będzie prowadzić przez przepiękne tereny leśne Nadleśnictwa Olsztyn, przez Las Miejski w Olsztynie oraz przez miejscowości wiejskie, które są perełkami trzech pozostałych samorządów, z licznymi gospodarstwami agroturystycznymi, jedyną na Warmii winnicą, miejscami wypoczynku, atrakcjami historycznymi i urokliwymi rzekami, kanałami i jeziorami.

Można, zatem z czystym sumieniem powiedzieć, że oddolna inicjatywa mieszkańców Wójtowa oraz wspólne działania małego wiejskiego stowarzyszenia z władzami samorządowymi, przyczyniły się do powstania dużego produktu turystycznego dla mieszkańców Olsztyna, Barczewa, Dywit i Purdy oraz, co jest oczywiste dla turystów, którzy przybywają, co roku licznie do naszego Regionu. Szlak pieszo-rowerowy planuje się w całości oddać do użytku w 2015 roku, ale już w tym roku możemy spodziewać się realizacji pewnych drobnych inwestycji.

Możliwość komentowania Sukces akcji „Masz Głos Masz Wybór” w Gminie Barczewo! została wyłączona
1 211 212 213 214 215 216 217 218 219 240