KONKURS – AZBEST 2014 !” rozstrzygnięty

, 15.05.2014

Ministerstwo Gospodarki wspierające finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyznało Gminie Barczewo dofinansowanie w wysokości 11 900,00 zł na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Całkowity koszt zadania to 19 900,00 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki wynosi 11 900,00 zł, a wkład własny  8 000,00 zł.

 

Zadanie, będzie polegało na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo wraz ze szczegółową inwentaryzacją azbestu przeprowadzoną na terenie Gminy. Podstawą do sporządzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo będą wyniki spisu z natury wyrobów zawierających azbest. Podczas wizyt terenowych, wraz z odnotowaniem miejsca występowania azbestu, zostanie określony stopień pilności usunięcia azbestu.
Powyższe działania mają na celu umożliwienie mieszkańcom gminy utylizację posiadanych wyrobów azbestowych, która w większej części już od 2015 roku finansowana będzie ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Możliwość komentowania KONKURS – AZBEST 2014 !” rozstrzygnięty została wyłączona

Galeria Sztuki SYNAGOGA w Barczewie zaprasza 10 maja 2014 (sobota) o 18.oo na recital Marty Andrzejczyk

, 6.05.2014

W BARCZEWIE – TEGO JESZCZE NIE BYŁO !!!

Galeria Sztuki SYNAGOGA w Barczewie zaprasza 10 maja 2014 (sobota) o 18.oo na recital Marty Andrzejczyk !

Olsztyńska pieśniarka i aktorka, osoba znana z ciepłej osobowości scenicznej oraz wyjątkowej wrażliwości, zabierze nas w niesamowitą podróż do przedwojennego świata.
Usłyszymy najpiękniejsze utwory z repertuaru Wiery Gran – żydowskiej artystki .
W tym m.in.
,,Serce matki”,
,,Ciemna dziś noc”,
,,Piosenka o zagubionym sercu”,
,,Nie kochać w taką noc to grzech”,
,,Tango Notturno”,
,,Trzy listy”,
,,Jej pierwszy bal” z warszawskiego getta, którą Gran śpiewała przy akompaniamencie Władysława Szpilmana w Kawiarni Sztuka.

Niezwykła, jasna barwa głosu Marty Andrzejczyk sprawia, że każdy recital w jej wykonaniu pozostaje niezapomniany!

WSTĘP WOLNY

Krystyna Szter

Możliwość komentowania Galeria Sztuki SYNAGOGA w Barczewie zaprasza 10 maja 2014 (sobota) o 18.oo na recital Marty Andrzejczyk została wyłączona

REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT – UWAGA NA NACIĄGACZY

, 24.04.2014

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Możliwość komentowania REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT – UWAGA NA NACIĄGACZY została wyłączona
1 211 212 213 214 215 216 217 218 219 256