Dni Barczewa kilka zdjęć – kto nie był niech żałuje

, 7.07.2014

Możliwość komentowania Dni Barczewa kilka zdjęć – kto nie był niech żałuje została wyłączona

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

, 4.07.2014

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

regulamin_konkursu_polska_wie_2014

ogoszenie_konkurs_polska_wie_vi

karta_zgoszeniowa_konkursu_polska_wie_vi

 

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

 

Przedsięwzięciu patronują: Polski komitet ds. UNESCO; www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl.

 

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

Możliwość komentowania Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. została wyłączona

KARTA DUŻEJ RODZINY

, 1.07.2014

Od 16 czerwca 2014r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz.755)

W w.w rozporządzeniu zawarto system zniżek dla rodzin wielodzietnych z których będą mogli skorzystać jej posiadacze korzystając z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju.

 

Kryteria, które należy spełnić aby ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny:

 

Z karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta będzie wydawana bezpłatnie,. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia zostanie wydany duplikat (koszt wydania to 8,76zł).

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  4. dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  5. dziecku pozostającemu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

 

 

Wydawanie karty Dużej Rodziny

Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5.

Możliwość komentowania KARTA DUŻEJ RODZINY została wyłączona
1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 260