W dniu 17.10.2014 r. w godzinach 9:00 do 20:00 zostanie zamknięty odcinek drogi Barczewo – Barczewko

, 15.10.2014

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje

W dniu 17.10.2014 r. w godzinach 9:00 do 20:00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1430 N pomiędzy miejscowością Barczewko (od skrzyżowania na Łęgąjny) a miejscowością Dąbrówka Mała (do skrzyżowania na Maruny),

Proponowany przejazd z Barczewka do Barczewa przez miejscowość Łęgajny, drogą powiatową Nr 1455 N i drogą krajową Nr 16

( Proponowany przejazd z Barczewa do Barczewka przez miejscowość Łęgajny, drogą krajową Nr 16 i drogą powiatową nr 1455 N.

W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających przeprowadzenia robót, termin zamknięcia może ulec zmianie, o której Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie poinformuje.

Za utrudnienia przepraszamy

Możliwość komentowania W dniu 17.10.2014 r. w godzinach 9:00 do 20:00 zostanie zamknięty odcinek drogi Barczewo – Barczewko została wyłączona

Tu mieszkam, tu zmieniam MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

, 15.10.2014

KONKURS GRANTOWY 

Tu mieszkam,
tu zmieniam

MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz… Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej!

 http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

Możliwość komentowania Tu mieszkam, tu zmieniam MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ! została wyłączona

Zapraszamy na rajd rowerowy

, 14.10.2014

Rajd odbędzie się w sobotę 18 październik 2014 roku w Barczewie
Zbiórka planowana jest na godz. 10:00.
Start oraz meta rajdu będzie usytuowana przy Straży Pożarnej w Barczewie.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, oraz ma za zadanie nauczenia dzieci i młodzież zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, korzystania z kamizelek i opasek odblaskowych, żeby być bardziej widocznym na drodze, oraz po zmierzchu oświetlenia roweru. Pragniemy, aby Państwo mile i przyjemnie spędzili czas podziwiając uroki mazurskiej przyrody oraz upowszechnili wiedzę o szlakach i ścieżkach rowerowych.

Zgłoszenie – osoba pełnoletnia
Zgłoszenie – osoba niepełnoletnia
Regulamin

 http://www.poludniowawarmia.pl/

rajd

Możliwość komentowania Zapraszamy na rajd rowerowy została wyłączona

Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

, 14.10.2014

Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

Burmistrz Barczewa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu chorób zakaźnych.

 

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:

 

 1. wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadane co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach rolniczych i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach innych niż rolnicze i posiadany co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

 

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Pozostałe wymagania dla kandydatów:

 1. miejsce zamieszkania na terenie gminy Barczewo,
 2. złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

 

Kandydatów mogą również zgłaszać:

– sołtysi,

– lub izba rolnicza,

– lub związek zawodowy rolników,

– lub organizacja społeczno-zawodowa rolników,

– lub izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

– lub grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

 

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (adres do korespondecji w przypadku innego niż zamieszkania),
 3. informacje o wykształceniu,

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczonzawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w któym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wyamagane.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

w terminie do 31 października 2014

 

Bliższych informacji o naborze udziela:

Barbara Kalbarczyk – tel. 89 5148 346 wew. 52 lub w pokoju nr 19 tut. Urzędu.

Możliwość komentowania Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu. została wyłączona
1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 268