Karta Dużej Rodziny

, 18.06.2014

KartaDużejRodziny_logo

pobierz wniosek http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Jakie dokumenty są potrzebne ?

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

 

 

Gdzie składamy ?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
Słowackiego 5
11-010 Barczewo
woj. warmińsko-mazurskie
Kontakt
tel. +48 895 149 798
fax. +48 895 149 799
mops@barczewo.pl
Możliwość komentowania Karta Dużej Rodziny została wyłączona

Gypsy Carnaval – Festiwal Muzyki i Tańca Romów

, 13.06.2014

Gypsy Carnaval w Barczewie już 20 czerwca

20 czerwca 2014 roku sceną barczewskiego amfiteatru zawładnie muzyka cygańska. Wszystko w ramach Festiwalu Muzyki i Tańca Romów “Gypsy Carnaval”. W piątkowy wieczór będzie można usłyszeć muzykę wykonaniu aż czterech zespołów. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Hitano.

Zapraszamy na wieczór pełen wrażeń. W programie min. koncerty:
HITANO Adam Lulek Fedorowicz, Romanca, Tygiel, Ritmo Flamenco oraz wiele atrakcji dla wszystkich.

headerGC

Możliwość komentowania Gypsy Carnaval – Festiwal Muzyki i Tańca Romów została wyłączona

Konferencja „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach”

, 13.06.2014

Rozmowy o odpowiedzialności społecznej w biznesie odbędą się 26 czerwca 2014 r. o godz. 10 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9.

 

W pierwszej części konferencji „Społeczna Odpowiedzialność – korzyści dla biznesu” eksperci odpowiedzą na pytania, w jaki sposób skutecznie zbudować wizerunek firmy oraz przewagę konkurencyjną przy zastosowaniu CSR, a także jak minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne i odnieść sukces przy wykorzystaniu zrównoważonego łańcucha dostaw w firmie. W panelu dyskusyjnym przedstawiciele biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych będą rozmawiać o CSR w nowej perspektywie unijnej.

 

Konferencję uświetni Uroczysta Gala Konkursu „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS”, podczas której poznamy liderów z zakresu CSR.

 

Na zakończenie spotkania zaplanowano występ artystyczny Kwartetu Smyczkowego Avista.

 

Do udziału w konferencji samorząd województwa zaprasza przedsiębiorców z Warmii i Mazur, przedstawicieli administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, a także przedstawicieli środowisk naukowych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2014 r. do godz. 15 pod adresem:  p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl lubm.petlak@wmarr.olsztyn.pl , a także telefonicznie: 89 535 67 82 lub 89 535 67 83.

 

Konferencja jest częścią projektu ,,Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Patronat medialny:

 

Newsweek
Radio_PIN
BizonCSR

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Program konferencji (PDF)

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2231&catid=34&Itemid=54&lang=pl

Możliwość komentowania Konferencja „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach” została wyłączona

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

, 10.06.2014

Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, 19-300 Ełk,
wraz z Oddziałami Regionalnymi Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
zaprasza dzieci i młodzież na 14-dniowe

KOLONIE LETNIE 2014 w Sztutowie nad morzem

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców bądź prawnych
opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

Terminy kolonii:
I turnus: 29 lipca – 11 sierpnia
II turnus: 11 sierpnia – 24 sierpnia
Miejsce kolonii:
Sztutowo: Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „ALGA” Alicja Felska,
ul. Gdańska 47a, 82-110 Sztutowo (www.alga.mierzeja.pl)

Więcej informacji:

Ogłoszenie – kolonie 2014 – pełna odpłatność

Karta kwalifikacyjna

Ogłoszenie – kolonie 2014 – KRUS

Możliwość komentowania Wypoczynek dotyczy dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS została wyłączona
1 207 208 209 210 211 212 213 214 215 256