Zarządzenie nr 0050.37.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r.

, 25.02.2019

http://www.barczewo.bip.net.pl/?a=7520
Możliwość komentowania Zarządzenie nr 0050.37.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r. została wyłączona
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 282