Przydatne linki

, 5.08.2014

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia
z terenu całej Polski

wiedziec

Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz w ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów oddajemy następujących specjalistów:
• prawnika
• specjalistę prawa pracy i bhp
• doradcę ds. osób niepełnosprawnych
• specjalistę pracy socjalnej.

http://lgrpo.pl  LOKALNA GRUPA RYBACKA POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE

http://poludniowawarmia.pl/ Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia

http://ckb.barczewo.pl/ Centrum Kulturalno- Biblioteczne

http://kajaki.barczewo.pl/

http://zwik.barczewo.pl/

http://zuk.barczewo.pl/

http://gimnazjum.barczewo.pl/

http://mzoiz.barczewo.pl/

http://straz.barczewo.pl/

http://wb.barczewo.pl/ Wiadomości Barczewskie

 

Możliwość komentowania Przydatne linki została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.