Invest in Barczewo

, 8.05.2014

Wizytówka gospodarcza Gminy Barczewo:

Barczewo to dynamicznie rozwijająca się gmina
południowej Warmii z dużym potencjałem
gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
Władze Barczewa w swoim działaniu skupiają
się na wzmacnianiu dobrego klimatu dla
przedsiębiorczości i stworzenia inwestorom
dogodnych warunków w rozwijaniu ich
działalności. Barczewo należy ponadto do
międzynarodowej sieci miast Cittaslow,
gwarantującej zarówno dogodne warunki do
inwestowania jak i życia.

Sektory gospodarki z największym potencjałem
Sektor usług
Sektor produkcyjno-handlowy

Mocne strony
Korzystne położenie Gminy Barczewo w przebiegu drogi krajowej nr 16, w bezpośrednim sąsiedztwie
Olsztyna – stolicy województwa warmińsko – mazurskiego – odległość między Barczewem i centrum
Olsztyna wynosi 17 kilometrów. Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z Olsztyna
w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich.
Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Dynamiczny rozwój sektora usług turystycznych.
Naturalne czyste środowisko sprzyjające ekologicznej produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu.
Doskonały dostęp do wyspecjalizowanej kadry naukowej i pracowniczej, dzięki Uniwersytetowi
Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, który kształci m.in. na kierunkach technicznych, biotechnologicznych
czy rolniczych.

Zachęty inwestycyjne
Możliwość skorzystania z ulg i preferencji wynikających z inwestowania w podstrefie Barczewo
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (obszar podstrefy – 11,6 ha) położonej
w granicach miasta Barczewo.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości – na okres 2 lat dla nowo budowanych budynków oraz budowli,
które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności handlowej).

Kontakt:

Paulina Zalewska-Wójcik – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa/ Menager of the
Department of Real Estate and Agriculture, Tel/phone. + 48 89 514 84 39 wewn./extension.55, e-mail:
p.zalewska@barczewo.pl
Marcin Siepsiak – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa / Inspector in the
Department of Real Estate and Agriculture), Tel/phone.+ 48 89 514 84 39 wewn./extension.54, e-mail:
marcins@barczewo.pl

opis_gminy_Barczewo 2017

 


Aktualizacja: 17.11.2017r.

Możliwość komentowania Invest in Barczewo została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.