e-GMIN@

, 28.08.2013

Założeniem projektu jest stworzenie, rozwój i promocja w Urzędzie Miasta w Barczewie  e-usług, w celu lepszej obsługi mieszkańców, turystów i przedsiębiorców- zwiększenie potencjału technologicznego administracji samorządowej.

Poradnik Video jak załatwić sprawę w Urzędzie http://www.youtube.com/watch?v=RBy83YG_Sv0

 

Innowacyjna e-Gmin@

stopka „Warmia i Mazury Zjednoczonej Europy” Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W ramach realizacji zadania Innowacyjna e-Gmina@ wykonano między innymi: – Budowa sieci teleinformatycznej – Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentów – Zakup centrali telefonicznej – Integracja systemu obiegu dokumentów z centralą telefoniczną – Rada miejska w Barczewie on-line – Zakup i instalacja Port@lu Miejskiego z nowoczesnym system zarządzania treścią CMS – Zakup, instalacja i integracja systemów polityki społecznej – Zakup, instalacja i integracja systemów obsługi finansowej i podatkowej

Możliwość komentowania e-GMIN@ została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.