Dlaczego warto tu inwestować?

, 21.08.2018

Mocne strony

  • Korzystne położenie Gminy Barczewo w przebiegu drogi krajowej nr 16, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy województwa warmińsko – mazurskiego. Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z Olsztyna w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich.
  • Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe.
  • Dynamiczny rozwój sektora usług turystycznych.
  • Naturalne czyste środowisko sprzyjające ekologicznej produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu.
  • Doskonały dostęp do wyspecjalizowanej kadry naukowej i pracowniczej, dzięki Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, który kształci m.in. na kierunkach technicznych, biotechnologicznych czy rolniczych.


Największe atrakcje turystyczne gminy

Ratusz

Budynek wybudowany  w XIX w. w stylu neogotyckim na planie prostokąta. Wieża ratusza stanowi obecnie doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę urokliwego Barczewa.

źródło: Link


Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana

Późnogotycki kościół parafialny, wzniesiony w XIV w., z powodu licznych pożarów wielokrotnie przebudowany. Kościół posiada sklepienie siatkowe i sieciowo-gwieździste, od strony wschodniej znajduje się prezbiterium, Dziedziniec otoczony murem z trzema dużymi bramami i pięcioma furtkami. wystrój wnętrza w większości barokowy i neogotycki. W kościele znajdują się organy z ok.1700r.

.

źródło:  Link


Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z kaplicą św. Antoniego

Kościół wybudowany w roku 1325, następnie stale przebudowywany, posiada bogaty wystrój wnętrza z XVII i XVIII w., w tym osiem barokowych ołtarzy i rokokową ambonę. W kaplicy znajduje się jeden z najpiękniejszych dzieł renesansu na Warmii – nagrobek Andrzeja Batorego, biskupa warmińskiego, który w XVI w. sprowadził Bernardynów do ówczesnego klasztoru i przyczynił się do jego świetności.

źródło:  Link


Kościół pw. św. Dyzmy

Więzienny neogotycki kościół, wcześniej zwany kaplicą. Był wykorzystywany do 1945 r. zarówno przez więźniów jak i straż więzienną. Typowy jednokondygnacyjny z wieżą nad wejściem. Obecnie niedostępny dla zwiedzających.

źródło:  Link


Synagoga

Jedyna zachowana w powiecie olsztyńskim bożnica żydowska w stylu klasycystycznym z roku 1894. Wewnątrz zachował się babiniec z drewnianą balustradą. Obecnie budynek stanowi Galerię Sztuki “Synagoga”.

źródło:  Link


Wieża Ciśnień

Neogotycka, ceglana budowla z 1907 r. Zbiornik wodny składający się z trzech części: dolnej, szerszej zakończonej daszkiem, środkowej z ostrołukami oraz dachem namiotowym krytym blachą.

źródło: Link


Skarbiec Kultury Europejskiej

Były kościół ewangelicko-augsburski pochodzący z XIX w., otoczony konarami drzew, jest najmłodszą budowlą sakralną na terenie miasta. Obecnie obiekt został zrewitalizowany i zaadoptowany na galerię sztuki i małą salę koncertową. Duża przestrzeń i unikatowa akustyka pozwoliły na stworzenie miejsca dla potrzeby wspierania rozwoju kultury i sztuki w Barczewie.

źródło: Link


Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego

Wcześniej nazywany był Muzeum Biograficznym. Obecnie Salon Muzyczny mieści się w budynku, na miejscu którego znajdował się dom rodzinny Feliksa Nowowiejskiego, twórcy Hymnu Warmińskiego, wielkiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Barczewie. Są tu zgromadzone liczne pamiątki, fotografie, rękopisy utworów, rzeczy osobiste, a także fortepian, na którym grywał artysta.


źródło: Link


Brama Południowa, zwana Olsztyńską

Gmina Barczewo nazywana jest zagłębiem kapliczkowym, gdyż prawie w każdej części znajdują się warmińskie kapliczki, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego regionu.


źródło: Link

Możliwość komentowania Dlaczego warto tu inwestować? została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.