Budżet Obywatelski

, 11.10.2018

W głosowaniu na Budżet Obywatelski  w dniach 13-27 września 2018r., oddano 314 szt. głosów papierowych  oraz 494 szt. głosów elektronicznych, co dało łączną ilość głosujących 808 osób. kart do głosowania nieważnych 23 szt. , elektronicznych 14 szt., ogółem nieważnych głosów elektronicznych oraz papierowych było 37 szt.

Projekt ogólnomiejski
Lp. Nazwa projektu Ilość oddanych głosów
ważne nieważne Suma oddanych głosów
1. Poczuj się bezpiecznie 196 5 201
2.  Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 324 15 339
3. Bezpieczne Barczewo 180 1 181
Projekt osiedlowy
1. III Etap wyposażenia „Jarzębinowego placu zabaw” 312 13 325
2. Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 285 3 288

Lista projektów wybranych do realizacji na terenie miasta Barczewa

w wyniku konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2019

 

L.p Tytuł Projektu Opis projektu (skrócony) Lokalizacja projektu Koszt projektu [zł] Pomysłodawca
Osiedle Domków Jednorodzinnych
1. Rozbudowa Placu Zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie Plac zabaw przy UL. Lipowej jest ulubionym miejscem zabaw dzieci z osiedla domków jednorodzinnych. Dzieci z całej dzielnicy przychodzą tutaj aby bawić się, szaleć, biegać i miło spędzić czas. Jest to wspaniałe miejsce dla maluchów i ich rodziców. Niemniej przydałyby się konstrukcje dla dzieci młodszych, dzieci starszych i dla rodziców. Istniejąca konstrukcja „statek” jest za wysoki dla maluchów, stąd pomysł na konstrukcje Quadro. Dzieci starsze kilkunastoletnie także chciałyby cos dla siebie, aby móc pożytecznie spędzić czas. Dla nich jest propozycja stołu pingpongowego, który jest bardzo odporny na uszkodzenia i nie ma ruchomych części. W czasie, kiedy dzieci bawią się, opiekunowie także mogliby pożytecznie spędzić czas ćwicząc na elementach siłowni zewnętrznej. Istniejący plac zabaw należy doposażyć nie tylko w konstrukcje przeznaczone dla maluchów oraz takie, z których korzystaliby rodzice i nastolatkowe, ale także w dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Obecnie na placu są tylko dwie ławki i dla opiekunów bawiących się dzieci jest to za mato. Dodatkowo, teren gdzie miałyby zostać umiejscowione urządzenia rekreacyjne i sportowe trzeba wyrównać i wymienić grunt na bezpieczny (żwir). Opracowany musi być projekt placu zabaw z uwzględnieniem istniejącej już infrastruktury . Doposażenie placu pozwoli na integrację lokalnej społeczności, stworzy bezpieczne miejsce zabaw i wypoczynku dla całej rodziny. Obiekt będzie służył nie tylko mieszkańcom Osiedla Domków Jednorodzinnych ale i całej społeczności Barczewa. Osiedle Domków Jednorodzinnych

Ul. Lipowa

90 000,00 zł Jarosław Bogudał
Osiedle Stare Miasto
2. III Etap wyposażenia „Jarzębinowego placu zabaw”

 

Projekt przedstawia koncepcję III etapu wyposażenia „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu” położonego przy drodze powiatowej wzdłuż ulicy Targowej w Barczewie. Będzie on stanowił podstawę do zgłoszenia wykonania inwestycji polegającej na doposażeniu placu w urządzenia zabawowe dla dzieci, w tym: piaskownicę betonową, trampoliny naziemne, zjeżdżalnię linową i dużą pajęczynę linową do wspinaczki (linarium powyżej 3 m wysokości) oraz zamontowaniu z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapaczy piłek umieszczonych na siatce ogradzającej plac od strony łąki. Zadanie to będzie finansowane z budżetu Gminy Barczewo w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.

Realizując koncepcję wykonania zadania należałoby wykonać projekt ustawienia urządzeń na istniejącym już placu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stref ochronnych oraz zamontować wskazane w projekcie urządzenia.

Działka do zagospodarowania jest dość duża więc nakłady inwestycyjne na całkowitą rewitalizację terenu muszą być etapowane w trzech kolejnych latach.

Ul. Targowa 90 000,00 zł Małgorzata Kozłowska
Osiedle Nowe Miasto
3. Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego

 

W ramach projektu przy ulicy Wojska Polskiego 48 i 48B przebudowany zostanie chodnik o powierzchni 52m2, gdzie szacunkowy koszt za m2 wyniesie 180 zł. Dzięki temu znacznie poprawi się stan nawierzchni, który dla mieszkańców byt przeszkodą w normalnej komunikacji.

Przy ulicy Wojska Polskiego 30 i 32 przebudowana zostanie droga dojazdowa do budynku o długości 54 metrów (54m długości i 4m szerokości, łącznie 216 m2), gdzie szacunkowy koszt lm2 wynosi 320 zł. Obecnie znajduje się tu nawierzchnia w postaci tzw. kocich łbów, co poważnie utrudnia bezpieczne poruszanie się.

Dodatkowo przebudowany zostanie chodnik przy budynku o powierzchni 55,5m2 (długość 37m i szerokość do 1,5m) przy szacunkowym koszcie 180 zt/m.

Dzięki temu po wielu latach oczekiwań mieszkańcy, którzy częściowo są w podeszłym wieku i ograniczeni ruchowo doczekają się bezpiecznej nawierzchni drogi i chodnika.

W przypadku oszczędności związanych z zapytaniem ofertowym przeznaczone zostaną one na wyrównanie terenu/drogi prowadzącej do śmietnika za blokiem przy ul. Wojska Polskiego 28, od strony DH Chińczyk, działka 75/114

·  Ul. Wojska Polskiego 48 i 48B na granicy z działką 48/10

·  Ul. Wojska Polskiego 30-32, działka 75/114

·  Ul. Wojska Polskiego 28 A, działka 75/114

90 000 zł Adam Dowgiałło
4. Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

 

Z inicjatywy uczniów oraz ich opiekunów, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Fundusze na zakup zestawu urządzeń, dzięki którym dzieci nie nudzą się, spędzając przerwy na zewnątrz budynku szkolnego, pochodziły m.in.: z organizowanych aukcji bożonarodzeniowych. Realizacja tego udania przysporzyła uczniom wiele radości. Przy sprzyjającej pogodzie, na każdej przerwie międzylekcyjnej kilkoro dzieci spędza kilka lub kilkanaście minut na placu przed szkołą, ćwicząc na wybranym przez siebie urządzeniu. Niestety, chętnych do ćwiczeń nawet po zajęciach lekcyjnych, jest dużo więcej, ale brakuje odpowiedniego sprzętu do rekreacji na świeżym powietrzu.

Aktywne i bezpieczne korzystanie z siłowni zewnętrznych może być skuteczną alternatywą lub odpoczynkiem od komputera, a przede wszystkim nudy, z której często rodzi się niechęć do aktywności społecznej, nawet wyobcowanie. Nadmiar źle spożytkowanej energii może sprzyjać pomysłom wandalizmu.

Projekt przedstawia koncepcję II etapu wyposażenia placu do rekreacji położonego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie. Będzie on stanowił podstawę do zgłoszenia wykonania inwestycji polegającej na doposażeniu placu w urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie to będzie finansowane z budżetu Gminy Barczewo w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.

Realizując koncepcję wykonania zadania należałoby zrobić projekt ustawienia urządzeń na istniejącym już placu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stref ochronnych oraz zamontować wskazane w projekcie urządzenia.

Przystępując do pierwszego etapu zagospodarowania placu do rekreacji i ćwiczeń fizycznych placówka oświatowa uzyskała pisemną zgodę ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na postawienie stołu do pingponga, ławeczek i urządzeń do siłowni zewnętrznej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

 

28 000,00 zł Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

 

 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania Budżet Obywatelski została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.