Budżet Obywatelski

, 21.05.2018

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewo na 2019 rok może zgłosić każdy mieszkaniec Barczewa. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 7 podpisów poparcia wśród mieszkańców Barczewa oraz złożyć go najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. Może to być chodnik, ulica, próg zwalniający, przejście dla pieszych, przystanek, latarnia, ścieżka rowerowa lub piesza, plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna, a nawet ławka czy kosz na śmieci, itp.
Formularz zgłoszenia projektu jest dostępny w wersji elektronicznej lub do pobrania na stronie internetowej www.barczewo.pl – w zakładce Budżet Obywatelski oraz w wersji papierowej w pok. Nr 1 i 1c Urzędu Miejskiego w Barczewie w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 i w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Wypełniony formularz zgłoszenia projektu można złożyć w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji:
a. w Informacji Turystycznej w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
b. listownie na adres: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”.
W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, zgłaszający mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie. Pomoc będzie udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie i może dotyczyć, w szczególności:
a. zweryfikowania zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego,
b. weryfikacji pod kątem planów inwestycyjnych Gminy Barczewo,
c. sprawdzenia poprawności formalnej wniosku,
d. pomocy we wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji zadania,
e. pomocy technicznej np. wydrukowania formularza.
Maksymalny koszt projektu osiedlowego nie może przekroczyć kwoty 90.000,00 złotych, natomiast projekt ogólnomiejski 28.000,00 złotych.
Projekt wymaga poparcia udzielonego przez co najmniej 7 mieszkańców miasta Barczewa.
Lista zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach urzędu oraz tablicy ogłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do Budżetu Obywatelskiego 2019

Budżet Obywatelski …Krok po kroku.

L374

Uchwała LII(382)2018

Możliwość komentowania Budżet Obywatelski została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.