Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo

, 2.03.2018

Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego

Beneficjent:  Gmina Barczewo

Fundusz: Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Numer i nazwa działania: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego

Całkowita wartość projektu: 3.048.779,30 zł

Wartość wkładu Unii Europejskiej: 2.403.026,06 zł

Okres realizacji projektu: lata 2012-2015

Opis projektu

Projekt obejmuje ożywienie 3 obiektów dziedzictwa kulturowego Barczewa, które po zakończeniu prac budowlanych i konserwatorskich przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta Barczewa.

W ramach projektu zaplanowano adaptację budynku byłego kościoła ewangelickiego na galerię sztuki i małą salę koncertową. Obiekt, do tej pory był wykorzystywany, jako magazyn rzeźb kamiennych przez muzeum w Olsztynie. W 2009 r. obiekt ten został przejęty przez Gminę Barczewo z zamiarem stworzenia miejsca kultury na potrzeby mieszkańców i turystów. Pełnienie zmiennie funkcji galerii dla miejscowych artystów oraz małej Sali koncertowej jest efektem zapotrzebowania na powierzchnię wystawienniczą oraz kameralne koncerty mniejszych formacji muzycznych.

Projekt obejmuje również remont pomieszczeń muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Ten mały salon muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, poza stałymi wystawami składającymi się z cennych pamiątek, rękopisów, przedmiotów codziennego użytku i mebli, jest jednocześnie miejscem tętniącym muzyką, promującym działalność kompozytora.

Trzecim obiektem objętym projektem jest budynek ratusza, w którym zaplanowano utworzenie punktu informacji turystycznej oraz adaptację nieużytkowanego poddasza na salę wystawową i udostępnienie wieży ratuszowej turystom.

 

Cel projektu

 

Zasadniczym celem projektu jest wsparcie realizacji strategicznych celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020. Projekt przyczyni się do wzrostu potencjału turystycznego województwa warmińsko – mazurskiego poprzez ochronę i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Barczewo. Cel projektu realizowany jest poprzesz następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Barczewo poprzez inwestycje w obiekty dziedzictwa kulturowego;
 • wydłużenie sezonu turystycznego w wyniku realizacji projektu;
 • stworzenie nowej, atrakcyjnej oferty turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim, w tym w Mieście Barczewo po roku 2014,
 • przyciągnięcie większej liczby turystów do województwa, w tym do Miasta Barczewo dzięki realizacji projektu po roku 2014,
 • zdobycie środków zewnętrznych przez Gminę Barczewo na realizację zadań związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu nie została jeszcze zakończona w całości, jednakże w 2014 roku zakończono rzeczowy zakres prac budowlanych i konserwatorskich w dwóch obiektach w kościele i muzeum. Uzyskane decyzje pozwolenia na użytkowanie umożliwiły rozpoczęcie działalności ww. obiektów. Kościół ewangelicki został nazwany Skarbcem Kultury Europejskiej i od listopada 2014 stał się galerią, miejscem Kultury. Jest to miejsce, które jednoczy społeczeństwo. Stworzone dla potrzeby popierania sztuki, opieki nad artystami. Muzeum zwane salonem muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w wyremontowanych pomieszczeniach, stało się bardziej przyjazne zarówno dla znajdujących się tam eksponatów jak i turystów odwiedzających Barczewo. Na ścianach w formie świadków odtworzono pierwotne wymalowania, wymieniono i częściowo odnowiono stolarkę okienną i drzwiową, a poprzez zakup schodołazu umożliwiono odwiedzenie ww. muzeum osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej/kulturalnej/gospodarczej miejscowości i regionu

 

Realizacja projektu przyczyni się w dalszej perspektywie do  zwiększenia atrakcyjności Miasta Barczewo, przyciągnięcia turystów, inwestorów, stworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, czyli ogólnie rzecz ujmując – do rozwoju Miasta. Działania ujęte w projekcie skierowane są na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich ożywienie – aktywizację w aspekcie społecznym jak i gospodarczym. W wyniku realizacji projektu w rezultacie osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Liczba osób odwiedzających nowopowstałe/zmodernizowane obiekty kultury (liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie) – 2 855,
 • Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto)- 1,
 • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) – 1,
 • Liczba nowych osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem- 1 855

Wykonanie wieży widokowej i utworzenie punktu informacji turystycznej w ratuszu, adaptacja budynku dawnego kościoła ewangelickiego na galerię sztuki i małą salę koncertową ma na celu stworzenie obiektu kultury na potrzeby mieszkańców i turystów. Uzupełnieniem oferty nowoutworzonej galerii jest wystawa w muzeum im. Feliksa nowowiejskiego, które zostało odremontowane w ramach projektu. Renowacja oraz nadanie nowych funkcji zabytkom wpływa na wzrost zainteresowania regionem przez potencjalnych turystów, co z pewnością zachęci przedsiębiorców do inwestowania na obszarze objętym projektem. Przeprowadzenie niniejszego projektu wpłynie na rozwój potencjału turystycznego miasta, co podniesie jego atrakcyjność inwestycyjną. W wyniku realizacji projektu wzrosła dostępność obiektów objętych projektem dla osób niepełnosprawnych, co ma korzystny wpływ na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i ogranicza ich marginalizację.

 

 

Wyremontowane  muzeum im.  Feliksa Nowowiejskiego już w październiku 2014 roku rozpoczęło swoją działalność kulturalną:

 

22 październik 2014 r. pierwsza konferencja naukowa na temat dziejów miasta Barczewo pn. „Barczewo (Wartenburg)- z dziejów miasta” Zaprezentowano kilka niezwykle ciekawych referatów – można było się dowiedzieć między innymi o rezultatach prac archeologicznych na terenie Barczewka (czyli pierwszego miejsca ulokowania Barczewa), podstawach rewitalizacji miasta czy też życiu codziennym mieszkańców w dawnych czasach. Swoje prace przedstawili: Grzegorz Białuński, Christofer Herman, Robert Klimek, Jerzy Kiełbik, Arkadiusz Koparkiewicz, Ryszard Tomkiewicz, Wojciech Zenderowski. W najbliższym czasie, na podstawie referatów zostanie wydana publikacja naukowa – pierwsza tego typu pozycja o Barczewie.

 

26 listopad 2014 r. – III rocznica Spotkań z Poezją w ramach Klubu Barczewskich Poetów

 

16-17-19 grudzień 2014 r. – lekcje muzealne dla dzieci z Gminy Barczewo- Szkoły z Bartołt Wielkich, Łegajn, Barczewka, w ramach projektu z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w lekcjach wzięło udział 115 osób.

 

30 styczeń 2014 – 04 luty 2015 r. – warsztaty telewizyjne. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” z siedzibą w Barczewie. Prowadzącymi byli dziennikarz Maciej Wróbel i operator kamery Krzysztof Bębenek z TVP Olsztyn. W warsztatach wzięło udział kilkanaście uczniów gimnazjów z gminy Barczewo.

 

07 luty 2015 r. – Uroczystość z okazji 138 rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Otwarcie wystawy pt. ‚Quo Vadis”, prelekcja o Feliksie Nowowiejskim, koncert duetu kameralnego w wykonaniu Dominika Grędzińskiego- klarnet i Liliany Nosowicz- fortepian. Zaprezentowano książkę pt. ‚Szkice z dziejów Barczewa”. Publikacja jest pracą zbiorową zawierająca artykuły z konferencji naukowej na 650-lecie Barczewa,  która miała miejsce w październiku 2014 r. To pierwsza naukowa publikacja na temat historii Barczewa oraz, jak podkreślali autorzy artykułów, przyczynek do dalszych badań naukowych. Redakcję nad publikacją objęli Grzegorz Białuński, Robert Klimek oraz Alina Kuzborska. Swoje artykuły umieścili w niej również Christofer Herrman, Jerzy Kiełbik, Ryszard Tomkiewicz oraz lokalny regionalista, Wojciech Zenderowski. Książka została wydana pod szyldem Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

 

11-12 luty 2015 r. – zajęcia muzealne dla młodszych dzieci – 1, 2, 3 klasy- konkurs na wykonanie instrumentu z materiałów dostępnych w muzeum, poznanie najsłynniejszego utworu Feliksa Nowowiejskiego pt. „Quo Vadis” poprzez muzykę i wystawę.

 

19 luty 2015 r. Gra miejska pt. ‚Tropiciele Feliksa” dla starszych dzieci- 4, 5, 6 klasy z okazji Dni Patrona Szkoły Podstawowej nr. 1. im. F. Nowowiejskiego w Barczewie. Gra była odbywała się w różnych punktach Barczewa m.in. w obiektach objętych projektem muzeum i kościele.

 

W listopadzie 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoutworzonej sali koncertowej, galerii sztuki – „Skarbca Kultury Europejskiej”

 

10 listopada 2014 r. – Otwarcie Skarbca Kultury Europejskiej i Obchody Święta Niepodległości, gościem honorowym był Jan Nowowiejski, syn kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W programie:

 1. Występ Koncertowej Orkiestry Dętej z PSM I i II stopnia w Olsztynie, pod dyrekcją J. Cieplińskiego
 2. Recital Ewy Alchimowicz-Wójcik, z akompaniamentem Lucyny Żołnierek-Frenszowskiej
 3. Występ uczniów i pedagogów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Barczewie.
 4. Wystawa prac: Izabelli Janiszewskiej – Obarek, Jana Przełomiec, Agnieszki Przełomiec, Agnieszki Markowicz, Jarka Puczel, Zbigniewa Kozłowskiego.

 

15 grudnia 2014 r. Koncert instrumentów smyczkowych organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

17 grudnia 2014 r. – Lekcje muzealne „Oprowadzenie i historia byłego kościoła ewangelickiego”. Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej z Łęgajn.

 

18 grudnia 2014 r. – I wigilia miejska oraz Podsumowanie Szlachetnej Paczki. Finał XIV.

 

19 grudnia 2014 r. – Koncert kolęd organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

20 grudnia 2014 r. – Sesja zdjęciowa „FASHION”, Fotograf: Zbigniew Kozłowski.

 

13.01.2015 r.- reczital fortepianowy Marcina Kuchażewskiego

 

16 stycznia 2015 r. – Koncert instrumentów dętych organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

21 stycznia 2015 r. – Koncert zespołów kameralnych organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

22-23 stycznia 2015 r. – Warsztaty dla pretendentów do sieci miast Cittaslow. Wydarzenie cykliczne, organizowane w różnych miastach sieci dla gmin, które należą bądź pretendują do członkostwa. Wystawa Anny Rok – Malarstwo.

 

23 stycznia 2015 r. – Koncert walentynkowy organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

29 stycznia 2015 r. – Koncert Kolęd: Chór Moderato, Dominika Sielawa, Iga Sochalewska, Żaneta Żokowska.

 

31 stycznia 2015 r. – Sztuka na dachówkach: warsztaty artystyczne.

Decoupage na starych, warmińskich i mazurskich dachówkach.

 

12 luty 2015 r. – odprawa roczna podsumowująca działalność Zakładu Karnego w Barczewie w roku 2014.

 

15 luty 2015 r. Przywitanie członków Koła Rodzinnego „Laurencji”. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK w Olsztynie. Rajd pieszych pt. „Zdobywamy siedmiomilowe buty”

 

05 marca 2015 r. Dzień Kobiet: Kabaret Dworski oraz Paweł Reszela Stand-up Comedy

 

12 marca 2015 r. – Spotkanie autorskie z Wojciechem Zenderowskim Książka „Miasto z Aniołami w Herbie. Historia Barczewa”W programie:

 1. Film niemy, promujący książkę. Wykonanie Markowicz Agnieszka, Magdalena Łowkiel- Klimek
 2. Gościnnie chór „Warmii i Mazur”z okolic Gietrzwałdu.

 

19 marca 2015 r. – Anioły sukcesu – honorowe dyplomy. Barczewianin Roku.   Występ uczniów ze szkoły muzycznej w Barczewie.

           

26 marca 2015 r. – Międzynarodowy dzień teatru. W programie:

 1. Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Liczny zespół początkujących aktorów z klasy I b pod okiem wychowawczyni Małgorzaty Korczak we współpracy z Małgorzatą Bronowską-Waliszewską.
 2. Przedstawienie II części (fragmenty) „Dziadów” Adama Mickiewicza.
 3. Grupę Teatralną KOKON, Mariusz Gadomski, Bartosz Markowski, Szymon Rogalski. Przedstawienie „Zabawa” Sławomira Mrożka. Reżyseria Krystyna Jędrys.

 

01 kwietnia 2015 r. – Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie:

 1. Ceremonia przyjęcia kandydatów na studentów
 2. Ślubowanie prezesa Anny Rok i wiceprezesa Krystyny Szter
 3. Pierwszy inauguracyjny wykład prof. dr hab. Henryka Kostyry pt. Refleksje akademickie seniorów
 4. Pieśń” Gaude Mater Polonia”

 

16 kwietnia 2015 r. – Spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Szatrawskim, Książka „Wiek Nowy”. Gościnnie wystąpiła wokalistka Magdalena Łowkiel-Klimek w opracowaniu muzycznym Bertranda Abramczyka.

 

22 kwietnia 2015r.  – Koncert instrumentów smyczkowych organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

28 kwietnia 2015 r. – przegląd  zespołów kameralnych szkół muzycznych I stopnia oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

 

29 kwietnia 2015 r. – Wykład           „Ekstremalne zjawiska pogodowe” w ramach Uniwersytety II wieku, prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski

 

06 maja 2015 r. – Wykład „Podróże po czarnej płycie. Cz. 1” w ramach Uniwersytetu II wieku, mgr Bertrand Abramczyk oraz mgr Adam Jędraszek

 

07 maja 2015 r. – Dni Funduszy Europejskich, w programie: wystawa prac:

 1. Anna Korybut-Dziemidowicz. Malarstwo
 2. Agnieszka Markowicz. Forma przestrzenna
 3. Anna Rok. Malarstwo
 4. Anna Krzywoszonek. Malarstwo
 5. Anna Wojszel. Fotografia
 6. Zbigniew Kozłowski. Malarstwo
 7. Kasia Suraj. Malarstwo
 8. Robert Cieślikiewicz. Rzeźba
 9. Teresa Walczak-Wikiert. Rzeźba

Prezentacja filmów promujących Nasze miasto Barczewo.  Stoiska z informacjami wystawione przez Urząd Marszałkowski z Olsztyna oraz Stowarzyszenie Południowa Warmia z Barczewa. Gościliśmy uczestników pleneru, gdzie partnerem organizacyjnym jest Fundacja Kultury Jedwabnego Szlaku, która integruje środowiska artystyczne krajów leżących na odwiecznym szlaku wymiany dóbr i idei pomiędzy Chinami i Europą. Patronem artystycznym jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków. Kurator pleneru Tomasz Awdziejczyk.

 

08 maja 2015 r. – Koncert klasy klarnetu organizowany przez PSM I stopnia w Dywitach, Filia w Barczewie.

 

28-29      maja 2015 r. – XIV Międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej im.

Feliksa Nowowiejskiego. Celem festiwalu jest upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych. Upowszechnianie kultury w zakresie muzyki dawnej i współczesnej. Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej
i mieszkańców regionu w zakresie muzyki wokalnej a cappella różnych epok i stylów. Promocja kultury polskiej, regionu i gminy Barczewo.

 

 

☐ Nowe wydarzenia, które mają miejsce lub są planowane w wyniku realizacji projektu
W 2014 roku powstała filia w Barczewie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Utworzona sali koncertowa w kościele poewangelickim służy uczniom nowopowstałej szkoły. Koncerty poszczególnych klas są ogólnodostępne zarówno dla mieszkańców jak i przyjeżdzających turystów do naszego miasta.

W prezbiterium dawnego kościoła ewangelickiego znajduje się fortepian, z którego korzystają uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej w Barczewie.

Nowopowstałe miejsce kultury w dawnym kościele poewangelickim umożliwia mieszkańcom Barczewa organizację różnego rodzaju spotkań, w 2015 roku utworzony został Uniwersytet III wieku, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa.

 

 

☐ Wydarzenia, które rozwinęły się dzięki realizacji projektu

 

W Barczewie już po raz XIV zorganizowano Międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. W sali koncertowej w dawnym kościele ewangelickim odbywały się przesłuchania uczestników festiwalu.

 

 

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty turystyczne

 

Założeniem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej regionu związanej z pielęgnowaniem historii regionu, co pozytywnie wpływa na budowę nowego wizerunku turystyki w regionie. Obecnie nadal nie jest w wystarczającym stopniu przełamany stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca wyłącznie wypoczynku letniego, zwłaszcza związanego z wodą. Dlatego też przedmiotowy projekt umożliwia zmianę postrzegania regionu. Warmia na której leży Barczewo jest historycznym obszarem o niezwykle bogatym rodowodzie, zabytkach i tradycji. Dziedzictwo kulturowe regionu jest bardzo zróżnicowane, co wynika z burzliwej historii tych ziem, zmieniającej się ich przynależności państwowej, różnorodności etnicznej. Dbałość o dziedzictwo, świadczy o otwartości społeczeństwa Warmii i Mazur, a jednocześnie o akceptacji historii tych ziem. Obiekty dziedzictwa kulturowego w Barczewie powinny być odpowiednio zagospodarowane, wzbogacając ofertę turystyczną regionu.

 

 

Opis prac budowlano konserwatorskich

 

Prace budowlane i konserwatorskie w kościele ewngelickim, ratuszu  jak i muzeum wykonywane były zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W kościele zachowano dotychczasowy układ wejść do budynku: od strony ul. Grunwaldzkiej, oraz dodatkowe wejście do pomieszczenia biurowego od strony południowej (dawna zakrystia). W istniejącej dawnej kapliczce wykonana została kotłownia gazowa. Budynek kościoła został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Pod chórem zostały wykonane toalety oraz szatnia, w dawnych zakrystiach garderoba i biuro. W dawnej kruchcie znajdują się wejścia do klatek schodowych: południowej prowadzącej na balkon chóru i północnej prowadzącej do kolejnych poziomów wieży. Dla gości galerii i sali koncertowej dostępna będzie klatka schodowa południowa prowadząca na balkon – jest to miejsce ekspozycji używane zamiennie  z miejscami siedzącymi w trakcie koncertów. W pomieszczeniach wieży oraz w przestrzeni pod dachem wykonano pomieszczenia techniczne z centralami i kanałami wentylacyjnymi.

Uwagę należy zwrócić na ogrom prac konserwatorskich wykonanych w nawie kościoła.

 • Wtórne warstwy przemalowań zostały delikatnie usunięte metodą mechaniczną za pomocą dłut i skalpeli tak by nie uszkodzić zachowanych fragmentów pierwotnego wymalowania kościoła. Scalono kolorystycznie uzupełnienia na ścianach powyżej lamperii, dopasowując kolor do tynku pierwotnego.
 • Uzupełniono płycinową boazerię, wg. założeń konserwatorskich i prób rekonstrukcji, metodą punktowania, na podstawie oryginału.
 • W dużych partiach brakujących fragmentów ścian, ubytki warstwy malarskiej odtworzono w zakresie pierwotnych form pasowo ramowych, bez odtwarzania marmoryzowania w płycinie. W przypadku mniejszych ubytków, punktowano do oryginału.
 • Na podstawie  śladów i starych fotografii odtworzono boniowanie na ścianach. Uzupełniono ubytki warstwy malarskiej tła lamperii w prezbiterium metodą tapowania, a następnie brakujące elementy wzoru patronowego. Zachowano ślady ławek, ambony i prospektu organowego ze względu na brak pierwotnego wymalowania w tych miejscach.
 • Rekonstrukcję wymalowań wykonano tak, aby można było odróżnić warstwy odtworzeniowe od oryginalnych.
 • Pod częścią posadzki kościoła wykonano ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać najbardziej efektywny efekt cieplny.
 • Przed wykonaniem ogrzewania podłogowego przystąpiono do oznaczenia płytek i cegieł w posadzce, a następnie do ich ostrożnego demontażu.
 • Zdemontowane płytki i cegły oczyszczono i zakonserwowano. Po ułożeniu wszystkich koniecznych warstw posadzkowych wcześniej zdemontowane płytki i cegły ułożono w tych samych miejscach, a brakujące elementy zrekonstruowano na wzór i w kolorystyce oryginału. Pracom konserwatorskim poddano również wszystkie drewniane, metalowe i kamienne elementy wystroju wnętrza.

 

Roboty budowlane i prace konserwatorskie przewidziane do realizacji w muzeum  im. Feliksa Nowowiejskiego polegały na wykonaniu tynków, malowaniu ścian, odnowieniu posadzek, odnowieniu drzwi wewnętrznych, a także wymianie okien w pomieszczeniach muzeum. Podobnie jak w kościele ewangelickim najtrudniejszymi pracami były żmudne prace konserwatorskie. Staranie oczyszczono mechanicznie ściany z przemalowań i innych nawarstwień oraz wtórnych uzupełnień odsłaniając pierwotną warstwę malarską z wymalowaniami miejscowo silnie zdezintegrowany i głęboko porażony pleśniami tynk usunięto pozostawiając „świadki” tynków z tapetowym pierwotnym wymalowaniem w każdym z pomieszczeń.

Prace, jakie zostały wykonane w ratuszu polegają na adaptacji nieużytkowanego poddasza ratusza do funkcji sali wystawienniczej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi: holem, toaletą, pomieszczeniem technicznym i gospodarczym.

 • W ramach inwestycji zabytkowa ośmioboczna wieża ratuszowa zostanie zmodernizowana na potrzeby wieży widokowej, skąd turysta, czy mieszkaniec będzie mógł podziwiać piękny układ historycznego Barczewa. Wyeksponowano konstrukcję drewnianą dachu.
 • Poddasze doświetlono oknami połaciowymi, zaprojektowanymi między krokwiami.
 • Na poddasze budynku prowadzą schody z piętra. Dostosowując obiekt dla osób niepełnosprawnych wykonano zostanie również windę prowadząca na poziom piętra jak i poddasza.
 • Na wieżę widokową prowadzić będą schody policzkowe oraz zabiegowe, zaprojektowane  z zachowaniem istniejących konstrukcji stropów wieży. Wieża udostępniona będzie dla turystów.
 • Zaprojektowany został również podział dotychczasowej sali sesyjnej na pokoje
  dla informacji turystycznej.

 

 

W projekcie uwzględniono zasady zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych

 

W projekcie uwzględniono politykę ochrony środowiska, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego, a także zapewnienie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Przedmiotowy projekt zawiera nowoczesne energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne – w dwóch obiektach w ratuszu i kościele zastosowano ogrzewanie gazowe. Biorąc powyższe pod uwagę, realizacja projektu ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ również na politykę równości szans i niedyskryminacji. Pojęcie równości szans odnosi się przede wszystkim do problemu równości mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Równy dostęp do oferowanych usług będą miały zarówno kobiety jak i mężczyźni. W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone 2 nowe miejsca pracy. Rekrutacja do pracy przeprowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans. Dodatkowo wszystkie budynki objęte projektem zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektów będą miały zatem wszystkie osoby.

Projekt ma pozytywny wpływ również na politykę społeczeństwa informacyjnego, poprzez działania skierowane na podwyższenie poziomu technologii, a także poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych techniki informacyjno – komunikacyjnych, internetu oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Jednym z elementu projektu będzie stworzenie w ramach portalu miejskiego nowej podstrony, której celem będzie komunikacja i informacja, mająca za zadanie ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego, a także promocję  wydarzeń kulturalnych, artystycznych itp. W ramach portalu miejskiego zostanie uruchomione  narzędzie informatyczne umożliwiające rezerwację miejsc, wejściówek do budynków objętych projektem i organizowanych w nich wydarzeń kulturalnych. Miejski portal turystyczny

 

 

Promocja projektu

 

Zaplanowane działania dotyczące informacji i promocji w ramach projektu będą realizowane na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, na mocy której przyznane będzie beneficjentowi dofinansowanie ze środków RPO WiM oraz z godnie z wymogami zawartymi w dokumencie: obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007-2013, opracowanymi  przez Instytucję Zarządzającą. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne  tworzone w celu komunikowania wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla realizowanego w ramach RPO WiM projektu zawierają obowiązujący zestaw znaków graficznych: logo UE, logo Narodowej Strategii Spójnosci, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, tekst opisujący zaangażowanie środków Unii Europejskiej  w projekt współfinasowany ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury.

 

Plany na przyszłość, aby zapewnić wzrost zainteresowania przedmiotem realizacji projektu.

 

Skarbiec Kultury Europejskiej od listopada 2014 stał się galerią, miejscem Kultury. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego od październik 2014 r. ożyło na nowo. Są to miejsca, które z pewnością jednoczą społeczeństwo. Stworzone są dla potrzeby popierania sztuki, opieki nad artystami oraz dla potrzeby zwrócenia uwagi na tworzeniu myśli – Co może dać nam Sztuka?!

Pomysłów na rozpowszechnienie działalności ww. obiektów jest wiele oto kilka z nich:

 • Wystawy indywidualne, grupowe.
 • Przestrzeń dla rzeźby, formy przestrzennej.
 • Organizowanie koncerów.
 • Próby, przesłuchania zespołów, chórów.
 • Projekty multimedialne.
 • Regularne wyświetlanie pokazów filmowych od kina niemego po kino nowoczesne
 • Pokaz slajdów, zapomnianej dziedzinie.
 • Warsztaty rodzinne ( np. niedzielne spotkania ze sztuką).
 • Przestrzeń na niedzielne Quizy, teleturnieje dla całej rodziny.
 • Warsztaty artystyczne w okresie wakacyjnym i zimowym dla mieszkańców i turystów.
 • Warsztaty dla dorosłych. Spotkania ze sztuką, muzyką. Rozumienie sztuki.
 • Konferencje naukowe.
 • Szkolenia, wykłady o rozumieniu sztuki prowadzone przez lokalnych artystów jak i również gości z zewnątrz.
 • Przestrzeń na spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi ze świata muzyki, sztuki, kina, literatury itp.
 • Spotkania teatralne.
 • Spotkania podróżnicze.
 • Pokazy przeźroczy. Ciekawe prelekcje uznanych podróżników.

Dodatkowo w utworzonym Skarbcu Kultury Europejskiej:

 

 • Spotkania na temat Emocjonalnej Jogi, EFT i innych technikach zaangażowanych w proces. Rewolucyjny system pracy z ciałem i umysłem. Eliminowanie nagromadzonego stresu, napięć i wszelkich skutków traum przebytych w życiu.
 • Stworzenie w przyszłości małej księgarni sztuki.
  Co zwiększy ofertę przyciągnięcia odbiorcę, klienta do Skarbca.
 • Wybór wydawnictw albumowych, książek, opracowań naukowych, czasopism z zakresu historii sztuki oraz nauk pokrewnych.
 • Sprzedaż płyt cd, DVD. Wszystko związane ze sztuką. Uzupełnieniem może stanowić bogaty wybór pocztówek, reprodukcji, kalendarzy i gadżetów
 • Stworzenie w przyszłości mini kawiarenki artystycznej, atmosfera kameralna spotkania ludzi pióra, pędzla, klawiatury itp. Możliwość bycia ze sztuką, książką.

 

Ratusz w Barczewie nie będzie kojarzony wyłącznie z załatwianiem urzędowych spraw, będzie to obiekt otwarty dla mieszkańców i turystów.

Poniżej kilka zdjęć z naszych obiektów

                  

Możliwość komentowania Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.