Budowa drogi przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16

, 31.01.2018

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt zakłada wybudowanie w pełni funkcjonalnej drogę (gminnej) łączącej gminę Barczewo z Siecią TEN-T poprzez DK 16. Droga ta posiadać będzie długość 3,1 km łącznie przy szerokości odcinków: 6m – dł. 1,827 m oraz 5m – dł. 1,305m. Ponadto przebudowany zostanie wiadukt kolejowy w ciągu drogi o długości 28,08 m, szerokości całkowitej obiektu 13 m. Infrastruktura ta, komunikująca Gminę z nadrzędną siecią drogową, przyczyni się do znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Gminy i jej wewnętrznej spójności.

Droga obsługiwać będzie transport osobowy indywidualny, transport zbiorowy oraz transport dostawczy.

Przewiduje się realizację następującego zakresu:

  1. Budowa drogi gminnej o długości 3,1 km wraz z budową chodników.

  2. Przebudowa kolizji: sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej, gazu i deszczówki.

  3. Rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 w miejscowości Nikielkowo.

Cele projektu:


Cel projektu 1: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2018 poprzez budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo oraz jej połączenie z siecią TEN-T (DK nr   16).


Cel projektu 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Barczewo po roku 2018 w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3,1 km oraz budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 533 Poznań-Skandawa.

Wartość całkowita projektu: 18 106 120,29 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 13 631 999,70 PLN

Okres realizacji projektu: lata 2016-2018

 

Możliwość komentowania Budowa drogi przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.