Nagrody i Wyróżnienia

, 31.03.2017

Termin składania wniosków
do 31 grudnia danego roku

Osoba kontaktowa
Katarzyna Stasiewicz

Miejsce składania wniosków
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Podstawa Prawna

UCHWAŁA NR XLV(322)2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 24 października 2017 r.
W sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe
i trenerów prowadzących szkolenie oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Uchwała Nr XLV (322)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej-Wyróżnienia dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej-Wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wniosek o przyznanie wyróżnienia-nagrody pieniężnej dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zamieszkaniu
Zgoda na publikację wizerunku

Możliwość komentowania Nagrody i Wyróżnienia została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.