Barczewo Biega

, 20.02.2017

Data powstania stowarzyszenia 31.05.2016

 

REGON: 364895839, NIP: 7393886730

Nazwa BARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE “BARCZEWO BIEGA”

 

Nasze Cele

Cel działania organizacji

 

  1. PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE BIEGANIA JAKO NAJPROSTSZEJ FORMY RUCHU.
  2. ORGANIZACJA IMPREZ BIEGOWYCH, W TYM BIEGÓW ULICZNYCH I PRZEŁAJOWYCH ORAZ CYKLICZNYCH SPOTKAŃ BIEGOWYCH O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM.
  3. UCZESTNICTWO W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU, A TAKŻE POZA JEGO GRANICAMI.
  4. PROMOCJA AKTYWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
  5. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA.
  6. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM TJ. CHULIGAŃSTWO, ALKOHOLIZM,

NARKOMANIA, POPRZEZ PROMOWANIE PROZDROWOTNEJ POSTAWY.

  1. PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
  2. PROMOCJA MIASTA GMINY BARCZEWO I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO.
  3. PROMOCJA WOLONTARIATU.
Możliwość komentowania Barczewo Biega została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.