Innowacyjna e-Gmin@ -utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo

bitowej

Założeniem projektu jest stworzenie rozwój i promocja w Urzędzie Miasta w Barczewie  e-usług, w celu lepszej obsługi mieszkańców, turystów, przedsiębiorców- zwiększenie potencjału technologicznego administracji samorządowej.

W ramach realizacji zadania Innowacyjna e-Gmina@ wykonano między innymi:

– Budowa sieci teleinformatycznej

– Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentów

– Zakup centrali telefonicznej

– Integracja systemu obiegu dokumentów z centralą telefoniczną

– Rada miejska w Barczewie on-line 

– Zakup i instalacja Port@lu Miejskiego z nowoczesnym system zarządzania treścią CMS

– Zakup, instalacja i integracja systemów polityki społecznej

– Zakup, instalacja i integracja systemów obsługi finansowej i podatkowej 

 

«
»
Możliwość komentowania Innowacyjna e-Gmin@ -utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo została wyłączona

, 7.08.2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.