Ankieta na potrzeby Aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad ewaluacją oraz aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary:
– gospodarka,
– społeczeństwo,
– środowisko

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Olsztyna oraz gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) , aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne
i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Ankieta skierowana jest do:
– mieszkańców wszystkich gmin MOF Olsztyna,
– jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie MOF Olsztyna,
– podmiotów gospodarczych działających na terenie MOF Olsztyna,
– organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2019 roku.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Jednocześnie przekazujemy link pod którym znajdziecie Państwo wersję elektroniczną ankiety, sporządzony poprzez narzędzie Google Ankiety.
Link: https://forms.gle/DNuAKfVcgD5AzJBK8


«
»
Możliwość komentowania Ankieta na potrzeby Aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna została wyłączona

, 16.04.2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.