Zarządzenie nr 0050.37.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r.

http://www.barczewo.bip.net.pl/?a=7520
«
»
Możliwość komentowania Zarządzenie nr 0050.37.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r. została wyłączona

, 25.02.2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.