„Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”. Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 15 lutego 2019r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) dokumentację fotograficzną dotyczącą osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (do 10 zdjęć);
b) opis kandydata (maks. jedna strona formatu A4, minimalna czcionka
nr 12), sporządzonego na komputerze;
c) zawierać oświadczenie wskazane w ust. 5.

Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mail aniol.sukcesu@barczewo.pl

Wersję papierową przesłać/dostarczyć należy na adres Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Do wersji papierowej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną
(na płycie CD/DVD, pendrive).

Wszelkie koszty przygotowania i przesłania zgłoszeń ponoszą zgłaszający,
a materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo, z dopiskiem:
„Anioł Sukcesu” i podaniem kategorii do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Zarówno w przypadku przesyłki listownej jak i zgłoszenia w wersji elektronicznej liczy się data wpływu.

Zgłaszający winien podać adres do korespondencji oraz adres osoby nominowanej w celu dostarczenia zaproszenia do udziału w Gali Anioła Sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem „Anioła Sukcesu w Gminie Barczewo”

«
»
Możliwość komentowania „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” została wyłączona

, 5.02.2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.