Międzynarodowy staż w Instytucjach Unii Europejskiej


Informuję o możliwości odbycia stażu lub praktyki w Ambasadzie RP, instytucjach Unii Europejskiej czy NATO. Zachęcam do aplikowania w celu zdobycia międzynarodowego doświadczenia. 
Więcej informacji w liku poniżej.

Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa

Praktyki bezpłatne

– Ambasada RP w Królestwie Belgii http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships

– Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE https://brukselaue.msz.gov.pl/pl/przedstawicielstwo/staze_studenckie/

Staże płatne

– Komisja Europejska https://ec.europa.eu/stages/

Parlament Europejski

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships

-Europejski Komitet Regionów: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

– Rada Europy: https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

– Trybunał Sprawiedliwości: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

– Europejski Bank Centralny: https://www.ecb.europa.eu/careers/html/index.en.html

– Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships

– Europejska Służba Działań Zewnętrznych: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-book-traineeship-eeas_en

– Europejski Bank Inwestycyjny: http://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm?lang=en

– Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej: https://f4e.europa.eu/careers/traineeships.aspx

– Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji: https://www.eui.eu/About/JobOpportunities

– Staże w NATO: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

«
»
Możliwość komentowania Międzynarodowy staż w Instytucjach Unii Europejskiej została wyłączona

, 25.01.2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.