Nagrody i wyróżnienia Powiatu Olsztyńskiego

Rusza kolejna edycja plebiscytu na najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe w 2018 roku.

Termin: Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

Wniosek znajduje się na stronie: http://www.powiat-olsztynski.pl/okreslenie_zasad

Opis zadania:
1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego.
2. Wyróżnieniami dla zawodników są: puchary, dyplomy, medale, gratulacje.
3. Nagroda może mieć formę pieniężną lub rzeczową.
4. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym
UKS-y; Starosta Olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie; właściwe związki sportowe.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:
1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;
2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski;
3. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu
4. ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski,
5. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.
6. W każdym roku jednemu sportowcowi, wyłonionemu spośród przesłanych wniosków, spełniającemu określone warunki który osiągnął najlepsze wyniki sportowe przyznaje się tytuł “Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego”. Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznaje Zarząd Powiatu w Olsztynie, na wniosek Rady Sportu Powiat Olsztyńskiego.

Tytuł “Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” może być przyznany osobom, które osiągnęły najwyższe wyniki sportowe określone w danej kategorii:

  1. dzieci w wieku do lat 13;
  2. młodzież w wieku 14-18 lat;
  3. kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;
  4. osoby niepełnosprawne

Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej.

Autor tekstu
UM/IT/ Katarzyna Stasiewicz

«
»
Możliwość komentowania Nagrody i wyróżnienia Powiatu Olsztyńskiego została wyłączona

, 10.01.2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.