Granty dla organizacji pozarządowych

Informujemy, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym.
Opisy zadań konkursowych zamieszczone są  w załącznikach do ogłoszenia konkursowego – poniżej

 https://bip.warmia.mazury.pl/1028/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2019-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-pozostale-podmioty-uprawnione.html

Zachęcamy do aplikowania.

UM/IT/Izabela Niezabitowska

«
»
Możliwość komentowania Granty dla organizacji pozarządowych została wyłączona

, 15.12.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.