„Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo”

„Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo”

Gmina Barczewo realizuje projekt o nazwie „Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

II strona

Zadaniem wynikającym z realizacji Projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej:

  • budynku Zespołu Szkół w Barczewie przy ul. Północnej 14,
  • budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie przy ul. Słowackiego 7.

Cel projektu

  • poprawa efektywności energetycznej Gminy Barczewo,
  • redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Kwoty

  • wartość projektu: 520 570.44 zł
  • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 442 484.87 zł

   

 

 

 

«
»
Możliwość komentowania „Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo” została wyłączona

, 23.11.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.