„Czyste Powietrze”

W dniu 7 października 2018 r. o godzinie 1800 w budynku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie przy ul. Słowackiego 5 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu  . W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy Barczewo, Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński, pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych Pan Dariusz Rudnik, pracownicy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na spotkaniu przedstawiono wytyczne programu i omówiono procedurę składania wniosków związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Mieszkańcy aktywnie brali udział w spotkaniu zadając pytania, na które odpowiadała Pani z WFOŚiGW.

Zapraszamy do korzystania z programu „Czyste Powietrze” składając wnioski w WFOŚiGW w Olsztynie.

Wszelkich informacji i pomocy dotyczącej ww. programu i składania wniosków udzielą pracownicy WFOŚIGW w Olsztynie ul. Św. Barbary 9, pod numerem                              tel.: 89 522 02 30 lub na stronie internetowej http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ .

«
»
Możliwość komentowania „Czyste Powietrze” została wyłączona

, 8.10.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.