Badania gleby na terenie gminy Barczewo

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie w 2018 roku będzie prowadziła działania związane z organizacją badań gleby na terenie sołectw gminy Barczewo. Mając na uwadze, że kolejne działania w tak szerokim zakresie na terenie gminy Barczewo  planowane są dopiero na rok 2022, zachęcamy wszystkich rolników do skorzystania już w 2018 roku z możliwości podniesienia efektywności nawożenia dzięki wykorzystaniu informacji o stanie zakwaszenia i zasobności gleb użytków rolnych w swoim gospodarstwie.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  1. osobą do kontaktu oraz odpowiedzialną za organizację badania gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego na terenie gminy Janowiec Kościelny jest Pan(i) Justyna Koszykowska – specjalista ds. Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, 603 393 012;
  2. w poszczególnych sołectwach rolnicy mogą zgłaszać zamiar badania gleb wpisując się na listy u sołtysów lub dzwoniąc bezpośrednio do specjalisty terenowego stacji – Pani Justyny Koszykowskiej;
  3. na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie ustalony harmonogram prac agrochemicznych (m.in. dostarczenie sprzętu, instruktaż z zakresu pobierania próbek) dla sołectw;
  4. przekazywanie wyników badań i zaleceń nawozowych odbywać się będzie na zasadzie uzgodnień pomiędzy specjalistą a rolnikami.

Informacja 2018

stacja_A5

«
»
Możliwość komentowania Badania gleby na terenie gminy Barczewo została wyłączona

, 13.03.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.