Anielski Plac Zabaw

 

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Anielski Plac Zabaw dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Kaplitynach,
co doprowadzi do powstania w tym miejscu „Anielskiego plac zabaw” z wyposażeniem przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Modernizacja istniejącego placu zabaw ma
za zadanie integrować społeczność lokalną, jak również zwiększyć atrakcyjność turystyczną wsi tematycznej
Kaplityny – Wioska Sosnowych Aniołów.

Celem zadania jest budowa infrastruktury rekreacyjnej dostosowanej do osób w różnym wieku oraz osób niepełnosprawnych posiadających obniżoną sprawność funkcjonalną (sensoryczną, fizyczną i/lub psychiczną), która jest trwała lub okresowo utrudniająca życie codzienne. Wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna, niekomercyjna, służąca społeczności lokalnej, w tym osobom niepełnosprawnym mieszkającym w sołectwie Kaplityny, a także turystom licznie odwiedzającym wieś tematyczną Kaplityny. Realizacja przedmiotowego zadania służyć ma przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, ale także poszerzeniu oferty turystycznej i atrakcyjności obszaru LGD.

Wartość całkowita projektu: 49 373,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 46 904,00 PLN

Okres realizacji projektu: lata 2017 – 2018

«
»
Możliwość komentowania Anielski Plac Zabaw została wyłączona

, 7.02.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.