Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Poprzez realizację zadania Gmina Barczewo zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dostosowany do wszystkich grup wiekowych oraz osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, który poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej społeczności, jak również będzie wspierać integrowanie się mieszkańców.

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców wsi, integrację mieszkańców oraz możliwość rozwijania organizacji, które działają na terenie miejscowości. Nastąpi to poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizację zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym również dla turystów, m.in. podczas imprez kulturalnych i artystycznych.

Wartość całkowita projektu: 351 464,20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 185 458,00 PLN

Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

«
»
Możliwość komentowania Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie została wyłączona

, 7.02.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.