Umowa pomiędzy Gminą Barczewo a Skanską Spółką Akcyjną dotycząca realizacji zadania rozbiórka i budowa wiaduktu

Dnia 14.11.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Barczewo a Skanską Spółką Akcyjną dotycząca realizacji zadania rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań – Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N w ramach projektu budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 . Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 – ,,Infrastruktura transportowa’’, Działanie 7.2 – „Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Mobilny MOF – ZIT Olsztyna”.
Wartość umowy : 5.882.129,06 zł w tym wartość wkładu gminy 2.561.565,24 zł dofinansowanie ze środków unijnych : 3.320.563,82 zł
Termin realizacji : do dnia 30 listopada 2018 roku.

 

«
»
Możliwość komentowania Umowa pomiędzy Gminą Barczewo a Skanską Spółką Akcyjną dotycząca realizacji zadania rozbiórka i budowa wiaduktu została wyłączona

, 14.11.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.