Budżet Obywalteski na 2018 rok

Znamy zwycięzców Budżetu Obywatelskiego na 2018
III edycja Budżetu Obywatelskiego przyniosła umiarkowane zainteresowanie mieszkańców.

Poniżej prezentujemy projekty, które cieszyły się największą popularnością podczas głosowania.

Zwycięski projekt ogólnomiejski na 2018

1)      Rewitalizacja Sztuki na starym mieście

Zwycięskie projekty osiedlowe na 2018

1)      Zielone Grodzisko (Osiedle Stare Miasto)

2)      Plac rekreacji przy ul Miłej (Osiedle Nowe Miasto

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu, wnioskodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie, złożenie i promowanie projektów dziękujemy i gratulujemy !!!

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

 Iwona Hudź

 

 

Szanowny mieszkańcu osiedla Stare Miasto w Barczewie od dziś 16 do 31 października 2017 roku zagłosuj na jeden z dwóch zgłoszonych projektów.

Opis projektów podlegających konsultacjom: Lista projektów BO 2018

Głosowanie tradycyjne – OSOBIŚCIE w godzinach pracy urzędu

pok. nr Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,

pok. nr 17 w Sekretariat Urzędu Miejskiego w Barczewie, , Plac Ratuszowy 1,

UWAGA Przed wrzuceniem głosu do urny należy wpisać się na listę głosujących

 

Głosowanie e-mail

Kartę możesz pobrać tu:

karta do głosowania BO 2018 PDF

karta do głosowania BO 2018  DOCX

 • Wypełnij czytelnie kartę do głosowania i podpisz
 • zeskanuj, lub zrób wyraźne zdjęcia obu stron i wyślij na adres bo@barczewo.pl

UWAGA z jednego adresu e-mail można głosować tylko raz.

Głosować mogą osoby pełnoletnie które są mieszkańcami ulic Osiedla Stare Miasto:

Adama Mickiewicza; Armii Krajowej

Cicha

Feliksa Nowowiejskiego

Graniczna; Grottgera; Grunwaldzka

Henryka Sienkiewicza

Jana Kasprowicza

Klasztorna; Krótka

Łąkowa

Mazurska; Mikołaja Kopernika; Mostowa

Nadrzeczna; Narbutta; Niepodległości

Obrońców Warszawy; Ogrodowa; Olsztyńska; Osiedle Zielone Wzgórze

Plac Pocztowy; Plac Ratuszowy; Plac Stefana Batorego; Polna; Południowa; Pomorska; Północna

Romualda Traugutta

Smętka

Tadeusza Kościuszki; Targowa

Warmińska; Wiejska; Widokowa; Władysława Stanisława Reymonta

Zielona

Zasady głosowania

 1. Głosujący może oddać głos na jeden projekt spośród zweryfikowanych projektów umieszczonych
  na karcie do głosowania.
 2. Głosowanie za pomocą karty do głosowania (głos należy oddać osobiście).
 3. Osoba, która wrzuca głos do urny ma obowiązek wpisania się na listę, która będzie leżała obok urny
  i czytelnego podpisania jej.
 4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt
lub wybrał projekt niedotyczący swojego osiedla,

2) głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne lub niepełne,

3) nie podano imienia i nazwiska osoby głosującej,

4) zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego.

 1. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.
 2. Pełne opisy wszystkich projektów będą udostępniane głosującym do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Wydział Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
  a także umieszczone na stronie internetowej gminy Barczewo, co najmniej 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

 

 

PLAKAT BUDŻET

 

 

Uprawnieni do głosowania z Osiedla Stare Miasto

harmonogram konsultacji

Głosowanie:

Tak jak w poprzednich latach, urny do głosowania zlokalizowane będą w Urzędzie Miejskim w Barczewie (pokój nr 1 i pokój nr 17).

 1. „Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania wrzucanych do urn osobiście oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej gminy Barczewo.
 2. Karty do głosowania można pobrać i złożyć:
  a) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
  b) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 17, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
  c) elektronicznie poprzez stronę internetową barczewo.pl, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
 3. Nie ma możliwości zbiorowego oddawania głosów.
 4. „W przypadku głosowania za pomocą karty do głosowania głos należy oddać osobiście.
 5. Pracownik będzie miał obowiązek przeliczyć każdy głos, który zostanie wrzucony do urny.
 6. Osoba, która wrzuca głos do urny ma obowiązek wpisania się na listę, która będzie leżała obok urny i czytelnego podpisania jej.
 7. W przypadku głosowania elektronicznego głosować będzie mogła osoba jeżeli dane składającego oraz podpis są możliwe do weryfikacji i są zgodne z rzeczywistością. Głos oddany elektronicznie będzie ważny jeżeli karta do głosowania zostanie przesłana w formie pliku w formacie pdf lub jpg umożliwiającego jego otwarcie i odczytanie.
 8. Pobrać i wypełnić kartę do głosowania w konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Barczewa do przesłania na e-mail:  bo@barczewo.pl
 9. Głos oddany elektronicznie będzie ważny jeżeli będzie wypełniona w całości karta do głosowania.
 10. Jeden e-mail to jeden głos.
 11. Można oddać głos tylko raz osobiście lub elektronicznie.

Prawo do udziału w tym obywatelskim projekcie mają tylko pełnoletni mieszkańcy Osiedla Stare Miasto w Barczewie. Każda głosująca osoba ma jeden głosy do dyspozycji. Wyniki głosowania, które wskażą zwycięski projekt poznamy najpóźniej na początku listopada.

lista projektów niepodlegająca konsultacjom

«
»
Możliwość komentowania Budżet Obywalteski na 2018 rok została wyłączona

, 31.07.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.