Trwa nabór wniosków do Barczewskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 28 czerwca trwać będzie nabór wniosków do Barczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 15 podpisów poparcia wśród mieszkańców Barczewa oraz złożyć go najpóźniej do 13 lipca 2017 roku.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Barczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Barczewa.

Formularz zgłoszenia projektu jest dostępny w wersji elektronicznej lub do pobrania na stronie internetowej www.barczewo.pl – w zakładce do pobrania oraz w wersji papierowej w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Barczewie w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 i w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub w informacji turystycznej od poniedziałku do piątku do godziny 17:00.

Wypełnione formularze można złożyć w wersji papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Barczewski Budżet Obywatelski” wraz z wersją elektroniczną, edytowalną przekazaną na dowolnym nośniku danych lub przesłaną na adres fundusze@barczewo.pl:

  1. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, pok. Nr 1.
  2. pocztą tradycyjną. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, można skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie. Pomoc, będzie udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskim w Barczewie i może dotyczyć, w szczególności:

  • zweryfikowania zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego,
  • weryfikacji pod kątem planów inwestycyjnych Miasta i Gminy Barczewie,
  • sprawdzenia poprawności formalnej wniosku,
  • pomocy we wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji zadania,
  • pomocy technicznej np. wydrukowania formularza.

Maksymalny koszt złożonego projektu nie może przekroczyć kwoty 80 000,00 złotych.

Projekt wymaga poparcia udzielonego przez co najmniej 15 mieszkańców miasta Barczewa.

Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Barczewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 .

BO_UCHWAŁA_2018 (R.Pr)
UCHWAŁA budżet obywatelski – zmiana 27.6.2017.
BO_2018_zasady
zał 1 Formularz zgłaszania propozycji projektu zmiana

zał. 2 karta do głosowania zmiana

zał. 3 harmonogram konsultacji zmiana

Lista zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach urzędu oraz tablicy ogłoszeń.

 

«
»
Możliwość komentowania Trwa nabór wniosków do Barczewskiego Budżetu Obywatelskiego została wyłączona

, 16.06.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.