Dotacje dla organizacji pozarządowych

W związku z zarządzeniem nr 0050.31.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 roku, zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert w zakresie następujących zadań:

  1. Kultura i edukacja  – zadanie nr 1 “Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową”. Wysokość środków finansowych: 10 000,00 zł
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie nr 1 ” Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminne Barczewo i jej walory turystyczne” Wysokość środków finansowych: 21 305,00 zł

 

Zarządzenie nr 0050.311.2017
Burmistrza Barczewo
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 r.

Zarządzenie-0050.31.2017

«
»
Możliwość komentowania Dotacje dla organizacji pozarządowych została wyłączona

, 20.03.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.