Konkursie fotograficzny “Fundusze Europejskie – lubię to”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie organizuje konkurs fotograficzny

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest działaniem informacyjno-promocyjnym, którego celem jest dostarczenie opinii publicznej, a w szczególności mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach RPO WiM 2014-2020. Ponadto dążymy do zainteresowanie szerokiego grona osób tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

                                                

«
»
Możliwość komentowania Konkursie fotograficzny “Fundusze Europejskie – lubię to” została wyłączona

, 12.05.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.