Multimedialnym konkurs „Sportowcy Warmii i Mazur”

, 18.01.2018

Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w V. multimedialnym konkursie „Sportowcy Warmii i Mazur”.

Jego celem jest przedstawienie sylwetki sportowca, trenera, sędziego, działacza sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego lub dyscyplin sportowych, których działalność związana jest z Warmią i Mazurami.

Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do młodzieży szkolnej województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w nim mogą brać zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły (maksymalnie 3 osoby), które opracują multimedialny pokaz przedstawiający sylwetkę wybranego przez siebie bohatera konkursu lub dyscypliny sportowej.

Dopuszczalna jest również kategoria „Open” – osoby niezwiązane ze środowiskiem szkolnym. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie wyższe oraz kategoria „Open”.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do organizatorów nagranych na płycie DVD ( czytelne dla komputerów i odtwarzaczy DVD) materiałów przedstawiających sylwetkę wybranego bohatera lub dyscypliny sportowej.

Prezentacja może zawierać wywiady ze sportowcami lub ich rodzinami, biografie, sylwetki nauczycieli wychowania fizycznego, sędziów sportowych, filmy, zdjęcia, fragmenty wycinków prasowych itp. Należy podać źródła, z których się korzystało.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

http://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/1801-sportowcy-warmii-i-mazur-konkurs-multimedialny

 

Możliwość komentowania Multimedialnym konkurs „Sportowcy Warmii i Mazur” została wyłączona

STYPENDIUM SPORTOWE

, 10.01.2018

STYPENDIUM SPORTOWE MOŻE BYĆ PRZYZNANE OSOBIE FIZYCZNEJ, UPRAWIAJĄCEJ DYSCYPLINĘ I KONKURENCJĘ SPORTOWĄ W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ GRACH ZESPOŁOWYCH, OBJĘTĄ PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH, PARAOLIMPIJSKICH I IGRZYSK GŁUCHYCH.

Stypendium sportowe województwa warmińsko-mazurskiego można przyznać osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym osiągnęła jeden z wyników sportowych: miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych; miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I podczas uniwersjady; miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu województwa warmińsko-mazurskiego i uzyskanym wyniku.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

– Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz wymaganymi we wniosku dokumentami
– Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

więcej informacji na stronie: http://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/sport/stypendia-i-nagrody-sportowe

 

 

Możliwość komentowania STYPENDIUM SPORTOWE została wyłączona

konkurs na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku

, 10.01.2018

Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku. Kluby, związki sportowe oraz samorządowcy mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień do 31 stycznia br.

Zgodnie z Regulaminem nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

-brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy
-zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze mistrzostw Polski
-zajęli medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych
-zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu
-ustanowili rekord świata, Europy lub Polski
-osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.
-Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla.

Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznawany jest osobom, które w roku 2017 osiągnęły najwyższe wyniki sportowe określone w danej kategorii:

dzieci w wieku do lat 13
młodzież w wieku 14-18 lat
kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;
osoby niepełnosprawne.
Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznaje się osobie, która prowadząc szkolenia doprowadziła zawodników do osiągania najwyższych wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2017.

Tytuł „Zasłużony dla Sportu” przyznaje się osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych przyczyniła się w 2017 r. do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie powiatu. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” można otrzymać tylko jeden raz.

WAŻNE! Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Kandydatury będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie złożonych wniosków. Powiat Olsztyński, ani żaden z jego organów, nie prowadzą dodatkowych rankingów sportowców. Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, pochwalny.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego lub zrzeszające zawodników stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, starosta olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie, właściwe związki sportowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej (kopie dyplomów, zaświadczeń, medali, itp.).

Wniosek o przyznanie nagrody za wyniki sportowe w 2017 należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu).

Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r.

źródło: http://www.powiat-olsztynski.pl/

Możliwość komentowania konkurs na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku została wyłączona

Puchar Świata Juniorów w szabli

, 9.01.2018

W dniu 6 stycznia w Budapeszcie odbył się Puchar Świata Juniorów w szabli. W reprezentacji Polski wystartował mieszkaniec Barczewa Cezary Białecki. W tych zawodach wystartowało 175 zawodników ze wszystkich kontynentów. Poziom od pierwszych walk grupowych stał na bardzo wysokim poziomie. Walki były bardzo wyrównane, ale Czarek sprostał presji i na 6 stoczonych walk wygrał 4 co dało mu pewny awans do fazy pucharowej. Przeciwnikiem Czarka w walce pucharowej był zawodnik z Ukrainy. Po wyrównanej walce Czarek niestety przegrał 15-12 i zakończył turniej na 72 miejscu. Ten dzień nie był dniem szczęśliwym dla reprezentacji Polski, gdyż nikomu nie udało się awansować do najlepszej 64 turnieju. Wynik Czarka chociaż nie jest imponujący okazał się drugim wynikiem naszej reprezentacji.

Możliwość komentowania Puchar Świata Juniorów w szabli została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27