Ankieta na potrzeby Aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

, 16.04.2019

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad ewaluacją oraz aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary:
– gospodarka,
– społeczeństwo,
– środowisko

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Olsztyna oraz gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) , aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne
i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Ankieta skierowana jest do:
– mieszkańców wszystkich gmin MOF Olsztyna,
– jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie MOF Olsztyna,
– podmiotów gospodarczych działających na terenie MOF Olsztyna,
– organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2019 roku.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Jednocześnie przekazujemy link pod którym znajdziecie Państwo wersję elektroniczną ankiety, sporządzony poprzez narzędzie Google Ankiety.
Link: https://forms.gle/DNuAKfVcgD5AzJBK8


Możliwość komentowania Ankieta na potrzeby Aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna została wyłączona

STRAJK SZKOLNY – INFORMACJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE BARCZEWO

, 5.04.2019

Od 08 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w związku z planowanym przez szkoły i przedszkola w Gminie Barczewo przystąpieniem do strajku nauczycieli, zmieni się organizacja pracy szkół podstawowych i przedszkoli w następujący sposób:
1. Nauczyciele strajkujący nie będą prowadzić żadnych lekcji ani zajęć z uczniami i wychowankami – będą powstrzymywać się od pracy;
2. Szkoły i przedszkola zapewnią opiekę dla uczniów i wychowanków, których rodzice nie będą mogli z różnych przyczyn pozostawić w domu;
3. W dniach od 10.04 do 12.04 i od 15.04 do 17.04 ze względu na egzaminy gimnazjalne i egzamin ósmoklasistów w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z prawem oświatowym;
4. Dołożymy wszelkich starań, aby egzaminy odbyły się w wyznaczonym terminie i zgodnie z procedurami, jednak nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować;

Od 08 kwietnia uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły będą usprawiedliwieni. Będą mogli też skorzystać z zajęć, które prowadzone będą dla nich w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie.

O ilości osób strajkujących wiadomo będzie 08 kwietnia 2019 roku po godz. 08.00. Jeśli nie dojdzie do strajku, wszystkie zajęcia odbywać się będą według planu.

Możliwość komentowania STRAJK SZKOLNY – INFORMACJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE BARCZEWO została wyłączona

Zarządzenie nr 0050.70.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r.

, 24.04.2019

https://barczewo.bip.net.pl/?a=7712
Możliwość komentowania Zarządzenie nr 0050.70.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r. została wyłączona
1 2 3 4 5 274