Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

, 6.10.2017

http://barczewo.bip.net.pl/?a=5940

Możliwość komentowania Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok została wyłączona

Szanowni Jubilaci…

, 6.10.2017

Szanowni Jubilaci… Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym kraju, na mocy ustawy, specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widniej napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej widnieją dwie srebrne róże. Na żaden medal nie pracuje się tak długo. Ponad 18 tysięcy dni i nocy. I tylko najważniejsza osoba w naszym mieście może go wręczyć w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy parom.

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego: Apolonia i Marian Gadomscy, Władysława i Stanisław Nalewajek, Halina i Władysław Oleszczak, Wanda i Stanisław Romanowscy

Sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego: Zofia i Tadeusz Kucińscy

 

Możliwość komentowania Szanowni Jubilaci… została wyłączona

BabaFest 2017

, 6.10.2017

Trwa głosowanie BabaFest 2017. Konkurs skierowany jest do kobiet, które bezinteresownie, z potrzeby serca, robią coś dla innych. Działają w bardzo różnych obszarach, ale łączy je jedno, wszystkie sprawiają, że świat jest lepszy. To prawdziwe bohaterki.

Z gminy Barczewo w konkursie biorą udział 3 wspaniałe osoby:
Anna Wojszel http://babafest.pl/glosuj/details/32
Danuta Dziekan http://babafest.pl/glosuj/details/28
Beata Jakubiak http://babafest.pl/glosuj/details/31

Swoje głosy można oddawać do 13 października do godz. 12:00

Możliwość komentowania BabaFest 2017 została wyłączona
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 197