DYWICKIE IMPRESJE

, 9.10.2017

Przed weekendem…

W piątek 6 października  w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie wraz ze współpracą Galeria Sztuki Synagoga nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy obrazów „Dywickie Impresje” z grupy plastycznej Paleta działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. VI Oddziału SSK Pojezierze. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób – mieszkańców Barczewa i przyjaciół artystów. Otwarcia wernisażu dokonała prezes Stowarzyszenia Krystyna Szter  wspólnie z pracownikiem Promocji Miasta i Gminy Agnieszką Markowicz wraz z kuratorem wystawy Krystyną Kucewicz. Wystawie towarzyszył nasz barczewski chór Moderato, który umilił czas licznie zgromadzonym gościom.

Prace artystek: Urszuli Czernikiewicz, Jadwigi Żemło, Joanny Kitkowskiej, Reginy Bałon, Alicji Miazga, Bożeny Sobierajskiej, Krystyny Kucewicz, Marioli Hegier, Teresy Swiniarskiej, Reginy Lemiszewskiej, Barbary Zysman, Jolanty Jasiulewicz, Krystyny Leszczyńskiej, Anny Arciszewskiej, Jolanty Jabłońskiej, Agnieszki Nakoniecznej można podziwiać do końca listopada w czasie otwarcia Skarbca.

Możliwość komentowania DYWICKIE IMPRESJE została wyłączona

Turniej Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”

, 9.10.2017

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie zakwalifikowała się do udziału w turnieju Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” 2017 organizowanym przez Fundację MG13 przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki

DATA IMPREZY: 26 października 2017 w sali Zespołu Szkół w Barczewie
Koordynator z ramienia szkoły

http://mg13.com.pl/szkolny-skills-challenge-edycja-v/

Możliwość komentowania Turniej Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” została wyłączona

Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

, 6.10.2017

http://barczewo.bip.net.pl/?a=5940

Możliwość komentowania Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 196