Hodowcy bydła z gminy Barczewo wyróżnieni!!!

, 16.03.2017

Dnia 16 marca 2017 roku w W-MODR w Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego organizowane przez Polska Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Oddział w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie. Podczas konferencji wyróżnieni zostali najwięksi hodowcy bydła i producenci mleka z terenu gminy Barczewo. Pan Ryszard Wagner w rankingu najlepszych obór od 51 do 150 krów za rok 2016 uzyskał najwyższy wynik w powiecie olsztyńskim. Wyróżnieni producenci otrzymali również listy gratulacyjne od Pana Lecha Jana Nitkowskiego – burmistrza Barczewa.

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Wagner Ryszard – Mokiny
  2. Buchholz Hubert – Kronowo
  3. Żejmo Jan – Ruszajny
  4. Hasiuk Mirosław – Mokiny
  5. Ćwiek Irena – Kaplityny

 

Możliwość komentowania Hodowcy bydła z gminy Barczewo wyróżnieni!!! została wyłączona

Zaproszenie do projektu „W kierunku profesjonalizacji

, 15.03.2017

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

realizuje od 1 marca 2017 projekt pt.  „W kierunku profesjonalizacji” współfinansowany ze środków z Gminy Barczewo

Jeżeli Wasza Organizacja potrzebuje wsparcia w dążeniu do realizacji zadań publicznych w sposób profesjonalny oraz wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie rozwoju organizacji ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz Gmina Barczewo serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu gminy Barczewo do udziału w/w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

  • cykl szkoleń dotyczących wypracowania ramowych standardów zadań realizowanych przez organizację na rzecz samorządu,

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 marca br. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie, sala posiedzeń Rady Miejskiej.

  • dwa spotkania otwarte dotyczące konsultacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez barczewski samorząd.

W dalszej kolejności będą przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo z zakresu min. prowadzenia księgowości, pisania wniosków, wolontariatu oraz będzie świadczone doradztwo księgowe i ogólne dla organizacji pozarządowych adekwatne do zdiagnozowanych problemów.

Organizacje z Gminy Barczewo zainteresowane projektem oraz  udziałem w w/w wydarzeniach prosimy o kontakt: sekretariat.ocop@gmail.com, tel. 503680500, gmina Barczewo Anna Gędas tel. 89 5418 662 wew. 15.

ZAPRASZAMY!

Możliwość komentowania Zaproszenie do projektu „W kierunku profesjonalizacji została wyłączona

APEL O NIEWYPALANIE TRAW !!!!

, 15.03.2017

W związku z powtarzającym się zjawiskiem wypalania traw w naszej Gminie, przypominamy wszystkim mieszkańcom o ustawowym zakazie wypalania roślinności, w myśl art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134).
Wypalanie traw bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także zwierząt i środowisku. Pola i łąki są miejscem życia ogromnej liczby zwierząt i owadów, pożytecznych dla człowieka i chronionych prawem. Gleba wyjaławia się, zostaje zahamowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw często jest przyczyną powstania dużego pożaru, obejmującego przylegające zabudowania i lasy.
APELUJEMY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O ROZSĄDEK
Art. 131 pkt 12 cytowanej ustawy: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Możliwość komentowania APEL O NIEWYPALANIE TRAW !!!! została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 149