ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ GMINNEGO ARTYSTY

, 8.02.2018

Agnieszka Markowicz – artysta, malarz. Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. Dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego w 2004r. Ostatnie malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się do ludzkich emocji. Poddaje się wyobraźni jak również do niekontrowanego doznania, ulotnych stanów emocjonalnych, które głęboko są ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy artyści jak Michał Anioł, Salvador Dali, Frida Kahlo. Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”.

 

Możliwość komentowania ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ GMINNEGO ARTYSTY została wyłączona

Anielski Plac Zabaw

, 7.02.2018

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Anielski Plac Zabaw dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Kaplitynach,
co doprowadzi do powstania w tym miejscu „Anielskiego plac zabaw” z wyposażeniem przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Modernizacja istniejącego placu zabaw ma
za zadanie integrować społeczność lokalną, jak również zwiększyć atrakcyjność turystyczną wsi tematycznej
Kaplityny – Wioska Sosnowych Aniołów.

Celem zadania jest budowa infrastruktury rekreacyjnej dostosowanej do osób w różnym wieku oraz osób niepełnosprawnych posiadających obniżoną sprawność funkcjonalną (sensoryczną, fizyczną i/lub psychiczną), która jest trwała lub okresowo utrudniająca życie codzienne. Wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna, niekomercyjna, służąca społeczności lokalnej, w tym osobom niepełnosprawnym mieszkającym w sołectwie Kaplityny, a także turystom licznie odwiedzającym wieś tematyczną Kaplityny. Realizacja przedmiotowego zadania służyć ma przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, ale także poszerzeniu oferty turystycznej i atrakcyjności obszaru LGD.

Wartość całkowita projektu: 49 373,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 46 904,00 PLN

Okres realizacji projektu: lata 2017 – 2018

Możliwość komentowania Anielski Plac Zabaw została wyłączona

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

, 7.02.2018

Gmina Barczewo planuje zrealizować projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej
w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy
dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Poprzez realizację zadania Gmina Barczewo zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dostosowany do wszystkich grup wiekowych oraz osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, który poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej społeczności, jak również wspierać będzie integrowanie się mieszkańców.

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców wsi, integrację mieszkańców oraz możliwość rozwijania organizacji, które działają na terenie miejscowości. Nastąpi to poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizację zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym również dla turystów, m.in. podczas imprez kulturalnych i artystycznych.

Wartość całkowita projektu: 292 232,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 185 947,00 PLN

Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

Możliwość komentowania Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 215