UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

, 11.12.2017

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

ulotka

Możliwość komentowania UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? została wyłączona

MEDALE I LISTY GRATULACYJNE – JUBILEUSZ

, 8.12.2017

 

W urzędzie stanu cywilnego w Barczewie 8 grudnia odbyło się uroczyste odznaczenia. Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym kraju, na mocy ustawy, specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widniej napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej widnieją dwie srebrne róże. Na żaden medal nie pracuje się tak długo. Ponad 18 tysięcy dni i nocy. I tylko najważniejsza osoba w naszym mieście może go wręczyć w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Takiego stażu małżeńskiego można tylko pozazdrościć” – mówi burmistrz Barczewa. Wspaniałych, szczęśliwych sześć par małżeńskich odebrało w urzędzie stanu cywilnego uroczyste odznaczenia za 50 i 60 lat wspólnego życia. Były łzy, wzruszenie i toasty na cześć szacownych jubilatów.

Gratulujemy parom za 50 lecie wspólnego życia: Krystynie i Benedyktowi Cichowscy, Halinie i Czesławowi Drzymała, Helenie i Leonowi Markiewicz, Jadwidze i Michałowi Radkiewicz, Stanisławie i Zdzisławowi Więckowskim,

Gratulujemy parze za 60 lecie wspólnego życia: Urszuli i Ewardowi Reddig

 

Możliwość komentowania MEDALE I LISTY GRATULACYJNE – JUBILEUSZ została wyłączona

Budowa drogi gminnej

, 7.12.2017

Trwa budowa drogi budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 . Współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 – ,,Infrastruktura transportowa’’, Działanie 7.2 – „Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Mobilny MOF – ZIT Olsztyna”. Poniżej przedstawiamy małą fotorelacje.

 

Możliwość komentowania Budowa drogi gminnej została wyłączona

Mikołaj w Mieście Barczewo

, 7.12.2017

6 grudnia tuż przed godz. 10.00 z Urzędu Miejskiego wyruszył Św. Mikołaj. To dzień, w którym wszystkie dzieci wyczekują świętego Mikołaja, niezależnie od wieku… Kogo spotkał na swojej drodze nie omieszkał zapytać – Czy byłeś grzeczny?. Odwiedził rożne sklepy, kwiaciarnie, zapukał- zadzwonił dzwonkiem świątecznym do placówek: Macrosatu, Zakładu Budynków Komunalnych, Zakładu Usług Komunalnych, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, Przychodni Miejskiej oraz Domu Pomocy Społecznej. I wszędzie gdzie był, i kogo spotkał wraz z pomocnikami rozdał cukierki.

Zastanawiacie się czemu nie był np. w przedszkolu, szkole?…Już wyjaśniam 🙂 Umówił się osobiście na spotkanie z wszystkimi dziećmi 15 grudnia (piątek) koło Ratusza. Zapraszamy

Możliwość komentowania Mikołaj w Mieście Barczewo została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 203