Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa”

, 24.02.2014

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi.

Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

Swoją obecność potwierdzili:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00
– Wydział Prewencji KMP w Olsztynie – kom. Marcin Świniarski
– Sąd Rejonowy w Olsztynie – Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska

28.02.2014 godz. 11.00-14.00 
– Wydział Prewencji KMP w Olsztynie – kom. Marcin Świniarski
– Prokurator Ewa Oliwa – Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
– Sąd Rejonowy w Olsztynie  – Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller

Bezpłatnych porad prawnych  będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu „Mam prawo do prawa” przez  Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”.

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

http://www.mamprawo.fika.pl/index.php?main=8&sub=12&item=5

Możliwość komentowania Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa” została wyłączona

Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”, co raz bliżej

, 21.02.2014

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, jeszcze w czerwcu 2013 roku rozpoczęło wspólnie z samorządem Barczewa, przymiarki do utworzenia na terenie tej gminy szlaku pieszo-rowerowego. Potrzeba utworzenia właśnie takiej infrastruktury rekreacyjnej wyszła od samych mieszkańców Wójtowa, którzy od lat przemierzali przepiękne tereny gminy Barczewo. Widząc wielki potencjał tego terenu „zarazili” swoimi spostrzeżeniami i pomysłem utworzenia szlaku, Burmistrza Barczewa. – Jeżeli są w naszej gminie ludzie, którzy mają jakieś pasje i chęci do ich realizacji to, to jest właśnie ten element oddolności inicjatyw, jaki będę wspierać – mówi Lech Jan Nitkowski, Burmistrz Barczewa. – To, że mieszkańcy Wójtowa potrafili się zjednoczyć przy jednym zadaniu, jest piękne, a jeśli z pomysłu rodzi się tak duży projekt, to jeszcze bardziej cieszy i pokazuje słuszność kierunku rozwoju dialogu społecznego w gminie.

Pierwotnie szlak miał przebiegać w 90% przez teren gminy Barczewo zahaczając o gminę Dywity i gminę Purda. Dziś dzięki otwartym rozmowom przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” oraz Wójtów Dywit i Purdy oraz Burmistrza Barczewa, projekt rozrósł się i połączył wszystkie tereny samorządów przez malownicze tereny Nadleśnictwa Olsztyn, ze szlakami rowerowymi przez Miasto Olsztyn. – Dzięki pomysłowi, jaki padł ze strony Pana Wójta Jacka Szydło i Pana Wójta Jerzego Laskowskiego, nasz skromny pomysł został spięty w dużą pętlę – mówi Beata Jakubiak – Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. I rzeczywiście z 25 kilometrowego pomysłu dziś mamy do czynienia z ponad 80 kilometrowym projektem szlaku pieszo-rowerowego, który biegnie przez miejscowości: Skajboty, Bogdany, Kaplityny, Wójtowo, Nikielkowo, Zalbki, później przez wybudowane i malownicze ścieżki Lasu Miejskiego w Olsztynie i przygotowane ścieżki rowerowe Olsztyna, Stary Olsztyn, Linowo, Trękus, Kaborno, Wyrandy, Pajtuny, Patryki i łączy się w pętlę ponownie w Skajbotach. – Początek i koniec szlaku zależy od tego gdzie się zacznie wędrówkę – żartuje Pani Jakubiak, – jest to pętla, więc dla mieszkańców Wójtowa zaczynać się będzie w naszej miejscowości, a dla mieszkańców Olsztyna, Dywit czy Purdy, będzie miał początek zupełnie gdzie indziej. Ważne, co ciekawego na trasie czeka przyszłych użytkowników. A czeka ich mnóstwo atrakcji, od przepięknych terenów leśnych Nadleśnictwa Olsztyn, po gospodarstwa agroturystyczne, ciekawe punkty widokowe, zabytkowe budowle i pełną atrakcji infrastrukturę rowerową Miasta Olsztyn. Do dnia dzisiejszego został uzgodniony przebieg szlaku, a dzięki wsparciu Urzędu Miasta Olsztyn, szlak został naniesiony na ogólną roboczą mapę. Teraz zostało tylko i aż, oznakowanie szlaku i wyposażenie go w małą infrastrukturę turystyczną, ławki, tablice informacyjne. Pomysł współpracy Stowarzyszenia z lokalnym samorządem został wyróżniony w akcji Masz Głos Masz Wybór „Wspólna Przestrzeń” i nominowany do nagrody Super Samorząd 2013. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” oraz delegacja Gminy Barczewo w dniu 28 lutego 2014 roku wezmą udział w uroczystości wręczenia nagrody Super Samorząd 2013 w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie

Ten wspaniały pomysł lokalnego stowarzyszenia staje się realnym projektem, ponieważ w piątek 21 lutego 2014 roku w Ratuszu w Olsztynie, zostanie oficjalnie podpisana Deklaracja współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo”, Nadleśnictwem Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Olsztyn i Gminą Purda. – Na tej deklaracji oczywiście nie kończy się nasza wspólna praca – mówi Burmistrz Nitkowski – szukamy aktualnie środków finansowych, żeby jeszcze w roku bieżącym oznakować szlak. A to nie koniec ciekawostek związanych z tym przedsięwzięciem, ponieważ dzięki wstępnym rozmowom Sołtysa Wójtowa, Adama Perczyńskiego z Polskim Związkiem Narciarskim, przebieg szlaku może w sezonie zimowym być udostępniony biegaczom narciarskim, co jeszcze bardziej wzmocni siłę i oddziaływanie tego projektu. Szacuje się, że już w przyszłym roku szlak będzie w pełni udostępniony mieszkańcom i turystom.

Możliwość komentowania Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”, co raz bliżej została wyłączona
1 181 182 183 184 185 186 187 188 189 216