Spotkanie mieszkańców Wójtowa w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn – Mątki.

, 27.02.2014

Dnia  26 lutego 2013r. o godz. 17.00 na wniosek sołtysa Pana Adama Perczyńskiego  w Sali Parafialnej w Wójtowie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy Aldesa Nowa Energia i przedstawicielami władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn – Mątki.

W spotkaniu uczestniczyło około 20 mieszkańców Wójtowa oraz właścicieli nieruchomości przez które ma przebiegać planowana inwestycja.

Podczas dyskusji mieszkańcy stanowczo sprzeciwili się aktualnie proponowanemu przebiegowi linii, która wskazana została bardzo blisko zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Burmistrz Barczewa oraz przedstawiciele władz samorządowych zgodnie poparli stanowisko mieszkańców.

W związku z tym ustalono, iż firma projektowa wskaże inne warianty planowanego przebiegu linii i przedstawi do zaakceptowania mieszkańcom Wójtowa.

Możliwość komentowania Spotkanie mieszkańców Wójtowa w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn – Mątki. została wyłączona

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa”

, 24.02.2014

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi.

Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

Swoją obecność potwierdzili:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00
– Wydział Prewencji KMP w Olsztynie – kom. Marcin Świniarski
– Sąd Rejonowy w Olsztynie – Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska

28.02.2014 godz. 11.00-14.00 
– Wydział Prewencji KMP w Olsztynie – kom. Marcin Świniarski
– Prokurator Ewa Oliwa – Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
– Sąd Rejonowy w Olsztynie  – Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller

Bezpłatnych porad prawnych  będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu „Mam prawo do prawa” przez  Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”.

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

http://www.mamprawo.fika.pl/index.php?main=8&sub=12&item=5

Możliwość komentowania Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizująca projekt „Mam prawo do prawa” została wyłączona
1 169 170 171 172 173 174 175 176 177 204