Gmina Barczewo wykorzystuje wszystkie dostępne na rynku środki unijne, które pozostały z poprzedniej perspektywy finansowania UE z lat 2007-2013.

, 3.06.2014

Gmina Barczewo wykorzystuje wszystkie dostępne na rynku środki unijne, które pozostały z poprzedniej perspektywy finansowania UE z lat 2007-2013. Po podpisaniu w zeszły piątek dużej Umowy z RPO, na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszych dzielnych Strażaków Ochotników, tym razem pozyskano mniejsze środki na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną we wsi Jedzbark. Wniosek złożony w 2013 roku  do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia”, został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski i w dniu dzisiejszym Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski oraz Pani Skarbnik Dorota Kondratowicz podpisali Umowę o dofinansowanie projektu budowy 2 boisk wiejskich. Boisko do siatkówki i boisko do piłki nożnej zlokalizowane będą w Jedzbarku, na działce gdzie w 2010 roku powstał, dzięki funduszom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Jedzbarku powstanie dzięki determinacji mieszkańców i Pani Sołtys, którzy w roku 2013 zapisali realizację tego projektu w swoim Funduszu Sołeckim. Pozwoliło to na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w konkursie na Małe Projekty, w którym Gmina Barczewo pozyskała na ten konkretny pomysł ponad 16 000 zł. W ramach Małych Projektów jst. w całym okresie 2007-2013 mogły pozyskać maksymalnie 200 000 zł na różne projekty. W ocenie w Urzędzie Marszałkowskim są jeszcze 3 wnioski, które w pełni wyczerpią maksymalny limit dla Gminy Barczewo, co cieszy i pozwala pozytywnie myśleć, że w przyszłej perspektywie finansowania pozyskamy jeszcze więcej środków UE.

Jakub Żywicki

 

 

 

 

Możliwość komentowania Gmina Barczewo wykorzystuje wszystkie dostępne na rynku środki unijne, które pozostały z poprzedniej perspektywy finansowania UE z lat 2007-2013. została wyłączona

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 2014 – Inauguracja

, 2.06.2014

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od ośmiu lat. Twórcami i realizatorami festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.
W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat olsztyński, a także wychodzą poza jego granice do Świętej Lipki. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, aby w ten sposób mieli oni okazję w większym stopniu poznania muzyki a cappella, tym bardziej , że nie zawsze mają możliwość uczestniczenia w tego typu koncertach ze względu na trudności i koszt dojazdu do ośrodków kultury. Koncerty te w przeważającej większości odbywają się w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych i chorych.
W czasie festiwali każdego roku odbywa się sesja naukowa nt. „Muzyka Warmii i Mazur”. Z każdym rokiem przybywa prelegentów. Z każdej sesji wydawany jest zeszyt naukowy.
W czasie festiwalu wszystkie chóry wspólnie wykonują dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego „Rotę” i „Hymn Warmii”.
Jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych regionu.
Zdjęcia: Zbigniew Ramsko Kozłowski, Adam Afera Jędraszek
Oświetlenie i nagłośnienie kościoła: Adam Afera Jędraszek — w Gmina Barczewo.

 

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/centrumkultury.barczewo/media_set?set=a.624911854243772.1073741882.100001748901715&type=1

Możliwość komentowania Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 2014 – Inauguracja została wyłączona

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

, 30.05.2014

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo 
na okres od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.

KOMUNIKAT

UCHWAŁA

 

Możliwość komentowania Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo została wyłączona
1 169 170 171 172 173 174 175 176 177 216